X hits on this document

16 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 2

The National Anthem of Philippines

TAGALOG LYRICS

Bayang Magiliw, Perlas ng Silanganan Alab ng puso Sa dibdib mo'y buhay

Lupang Hinirang, Duyan ka ng Magiting, Sa manlulupig Di ka pasisiil.

Sa dagat at bundok, Sa simoy at sa langit mong bughaw, May dilag ang tula At awit sa paglayang minamahal

Ang kislap ng watawat mo'y Tagumpay na nagniningning; Ang bituin at araw niya, Kailan pa ma'y di magdidilim

Lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta, Buhay ay langit sa piling mo, Aming ligaya, na pag may mang-aapi, Ang mamatay nang dahil sa iyo.

--- ENGLISH LYRICS

Land of the morning Child of the sun returning With fervor burning Thee do our souls adore.

Land dear and holy, Cradle of noble heroes, Ne'er shall invaders Trample thy sacred shores.

Ever within thy skies and through thy clouds And o'er thy hills and seas; Do we behold thy radiance, feel the throb Of glorious liberty.

Thy banner dear to all hearts Its sun and stars alright, Oh, never shall its shining fields Be dimmed by tyrants might.

Document info
Document views16
Page views15
Page last viewedFri Jan 20 02:38:12 UTC 2017
Pages2
Paragraphs13
Words206

Comments