X hits on this document

377 views

0 shares

0 downloads

0 comments

74 / 76

Phone – (0712) 2224533

Mobile – 09422802583

Dr. L.M.Chaudhari

Adhar Bhandara

Nurses Colony, Near Government. Hospital Bhandara

Phone – (07184) 253491

Sandhya Shrivastva

YUVA Nagpur

2nd Floor, Kamgar Bhavan, Baidhyanath Square, Nagpur

Phone - (0712) 2706023

Email – reshma@yuvaindia.org

Raju Sitaram K

Sant Dnyaneshwar Ward, Hinganghat,

Dist. Wardha

Sachin Vishuji S

Sant Tukolji Ward, Hinganghat,

Dist Wardha

R V Kady

Shayam Mandir Wadi, Hinganghat

Dist. Wardha

Tulsiram Tukaram

Datta Mandir, Ward M Hinganghat,

Dist. Wardha

Dr. Raj Kumar

Dist. 12, Gorewada, Nagpur

Phone – (0712) 2584712

Mobile - 09423101607

Email - rainbow445@satyam.net.in

Prof. (Dr.) N N Murthy

IBRF

Vekuva 5 B Corporation Colony, Nagpur.

Phone – (0712) 2233454

Email - ibrfind_ngp@sancharnet.in

Shiraj Kumar Meshram

Rajgiri Samajik Sanstha-Gondia

C/O Tagde Guruji Kumbhare Nagar,

Gondia 441 601

Gauri Bhopatkar

IIPLS Janvikas

Flat No.7, Shubamkar Apt. Bluesan Colony,

Pune 411 038

Phone – (020) 25282320

Mobile – 09890927401

Email - jv_iipls@yahoo.com

Dr. Thrity D Patel, Prof & HOD

Dr. Snehal Fadnavis

Ms. Kumudi Challa

Ms. Rashmi Nagarakar

PGTD of Law, Rashtrasan Tukdogi Maharaj Nagpur University

Nagpur

Phone – (0712) 2225440 / 5604534 / 2247137

Mobile – 9890464764

Email – rashminagarkar@rediffmail.com

Report: Two-day state level workshop on ‘Right to Food’

17 – 18 September 2005, Nagpur.

Document info
Document views377
Page views377
Page last viewedTue Jan 24 03:27:26 UTC 2017
Pages76
Paragraphs2022
Words16728

Comments