X hits on this document

24 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 6

Cambridge University Press 0521547431 - The Greeks in Australia Anastasios Myrodis Tamis Index More information

Inde x

205

146, 147, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 157, 159, 161, 162, 163, 166, 167, 171, 172, 177, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 194 Sydney University. See University of Sydney

University of Ioannina 182 University of Melbourne 93, 136, 149, 152,

160 University of N.S.W. 138 University of Sydney 136, 138, 142, 182

Ta Nea (newspaper) 155, 158, 161 Tahydromos (newspaper) 158 Taksiarhes, Church of 72 Tasmania 33, 60, 64, 74 Tassopoulou, Nadia 147 Teo, Koula 147 Theatro Technis (Theatre of the Art) 146 Theatro, Elliniko 146 Themata (magazine) 158, 161 Theophanous, Dr Andrew 190 Theophanous, Theo 177, 189, 190 Theophylaktos, Archbishop 44, 79, 80, 109,

110, 111, 112, 134, 195 Thessaloniki 20, 22, 27, 39, 52, 180, 181,

Vamvakinos, Maria 189, 190 Varnavas of Kitrous, Metropolitan 94 Vasileiou, Erma 152 Venizelos, Eleftherios 18, 19, 20, 21,

167 Vertzayias, Costas 177, 180 Victoria 31, 32, 44, 60, 64, 66, 87, 100,

120, 124, 127, 145, 162, 176, 188, 189, 190, 191, 192, 194 Victoria Theatre 145 Victorian University of Technology 182 Vima tis Ekklisias (newspaper) 156 Vrachnas, Alexandra 44 Vryzakis, Aemilios 77, 170

182, 195 Thiasos Laikis Skinis Melvournis 146 Timotheos, Archbishop 72, 73, 110, 111,

136, 141 To Vema (newspaper) 154 Torch, The (newspaper) 158, 160 Troodos Brotherhood 44 Tsaloumas, Dimitris 152 Tsamisis, Ambassador Vasilios 88 Tsianikas, Michael 153 Tsikaderis, Kostas 150 Tsoukalas, Archbishop Ezekiel 81, 82, 83,

84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 112, 113, 114, 115, 136, 141, 142 Tzanavaras, Archbishop Iakovos 89, 90, 91 Tzoumakas, Dimitris 152

Union of Greek Women 168 Union of Greeks from Egypt and Middle

Western Australia (W.A.) 33, 36, 37, 39, 40, 41, 60, 63, 64, 69, 119, 120, 148, 159, 162, 179, 191 Whitlam, Gough 177 World Council for Greeks Abroad 8, 156, 179, 180, 187 World Parliamentarians of Greek Descent 187, 190 World War I 16, 20, 60, 69, 99, 143, 167 World War II 16, 24, 27, 28, 38, 41, 43, 47, 53, 54, 59, 61, 62, 65, 67, 73, 75, 78, 79, 81, 99, 110, 129, 130, 136, 142, 143, 145, 156, 157, 166, 168, 170, 171, 175, 184, 188, 192, 196

Xenitemenoi (newspaper) 159 Xenitevmenos (newspaper) 60 Xenophon, Michael 191

East (E.E.A.M.A.) 104 Union of Journalists of Greek Media

Yankos, Charlie 102, 104 Yiannakis, John 152

Abroad 156 Union of the Australian Macedonian

People 77

Zanalis, Vlase (Palassis) 147 Zenon Brotherhood 44

© Cambridge University Press

www.cambridge.org

Document info
Document views24
Page views24
Page last viewedThu Jan 19 15:39:23 UTC 2017
Pages6
Paragraphs175
Words3082

Comments