X hits on this document

286 views

0 shares

0 downloads

0 comments

1 / 94

I. Teoretická část

Úvod

        Pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala téma individuální vzdělávání – škola doma. O domácí vzdělávání jsem se začala zajímat v době jeho zrodu a to v roce 1998, kdy bylo odstartováno pokusné ověřování 1. stupně ZŠ a bylo povoleno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) od školního roku 1998/1999.    

        Ve své bakalářské práci bych chtěla vymezit pojem individuálního vzdělávání – školy doma, zmínit se o individuálním vzdělávání v dějinách pedagogiky, seznámit se zahraničním domácím vzděláváním, které má bezmála třicetiletou tradici, objasnit vznik a průběh domácího vzdělávání v ČR vč. legislativy a reformy školství. Sociálním aspektům individuálně vzdělávaných dětí se ve své práci budu podrobněji věnovat jak v teoretické, tak především empirické části.

        Mým cílem není dokazování toho, zda je vhodnější  vzdělávání dětí doma či na základní škole, nebo zkoumat větší studijní úspěšnost vzdělávaných dětí v domácím prostředí či ve škole, ale zaměřit se spíše na oblast socializace a následným začleněním se dětí vzdělávaných doma do kolektivu a objasnit motivace rodičů pro individuální vzdělávání.  

        Myšlenka vzdělávat své dítě doma byla a je pro mě velmi sympatická už z několika důvodů. Tím prvním byla negativní zkušenost z doby, kdy jsem v letech 1980-1988 navštěvovala základní školu (dále jen ZŠ). Měla jsem už v té době dost vážné zdravotní problémy a většinu času jsem trávila doma, kde mě učila maminka, v nemocnici, kam za mnou na pokoj docházela paní učitelka z kmenové školy nebo v Dětské léčebně (dále jen DL), kde byla Základní škola při DL, kam jsme všechny děti docházely na 4 vyučovací hodiny denně. Nejvíce času mi při učení věnovala maminka. V páté třídě se jednalo o tom, že ze zdravotních důvodů budu opakovat ročník, protože jsem měla více zameškaných hodin než hodin strávených v lavici ZŠ. Přes velké problémy se tak nestalo, protože jsem úspěšně zvládla přezkoušení. Ovšem mezi děti se dostala informace, že budu ročník opakovat, ale už je nezajímalo z jakých důvodů, a tak se mi posmívaly, že jsem hloupá a stala jsem se obětí šikany. U učitelů to bylo podobné. Když jsem byla v 8. třídě a rozhodovalo se, na kterou školu kdo půjde, přišel rodičům doporučený dopis, že bych měla být ženou v domácnosti, protože můj

Document info
Document views286
Page views286
Page last viewedMon Jan 16 10:49:56 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments