X hits on this document

330 views

0 shares

0 downloads

0 comments

12 / 94

stále větší nároky.

        Do domácího vzdělávání se zapojují také čeští vědci, učenci a významné osobnosti národního obrození, kteří kromě vzdělávání na univerzitách (J. Jungmann) byli také často domácími učiteli, především ve šlechtických rodinách, např. JOSEF DOBROVSKÝ (1753-1829), významný filolog, historik, kněz a domácí učitel v rodině Nosticů v letech 1776 až 1787; JAN EVANGELISTA PURKYNĚ (1787-1869), byl rytíř a významný český biolog, překladatel, jeden z nejpozoruhodnějších Čechů 19. století, působil krátce jako domácí učitel v Uhrách, v Čechách vzdělával např. děti Weitenweberů nebo Hildprandtů (po r. 1810), později sám vzdělával a dával vzdělávat doma syna Emanuela; FRANTIŠEK PALACKÝ (1798-1876), významný český historik a politik, v letech 1818-23 působil jako domácí učitel v rodinách Zerdahely a Czuzy v Uhrách, později učil německy syna francouzského krále Karla X., jehož dvůr byl v exilu v Praze a vzdělával samozřejmě i své vlastní děti; FRANTIŠEK LADISLAV ČELAKOVSKÝ (1799-1852), básník, filolog, překladatel, působil jako domácí učitel, střídavě v období 1822-1828.

2.6. Individuální vzdělávání na počátku 20. století

        Americký filozof a představitel pragmatické pedagogiky JOHN DEWEY (1859-1952), autor spisu Škola a společnost, se svými žáky vytvořil tzv. projektové vyučování. Projektové vyučování je vyučovací systém, který využívají jak domácí učitelé a rodiče při výuce, tak pedagogové ve školách.

        Na počátku 20. století se do oblasti vzdělávání opět promítá ekonomická, politická a sociální situace ve společnosti. Vznikají nové pedagogické směry, které jsou ovlivněny různými filozofickými hledisky. Tyto směry mají společné demokratické zaměření, komunikaci a tvorbu pozitivní atmosféry ve vzdělávacím procesu.

                 V českých zemích se na počátku 20. století domácímu vzdělávání věnovalo také mnoho významných osobností, např. SVATOPLUK ČECH (1846-1908), básník a prozaik, doma vzdělával děti českého politika Františka Braunera; T. G. MASARYK (1850-1937), prezident ČSR, profesor FF UK, politik, jako nezámožný student našel zaopatření v rodině Le Monnierů a Schlesingerů, kde byl postupně domácím učitelem; JOSEF FLORIAN (1873-1941), nakladatel ve Staré Říši, významná osobnost české

Document info
Document views330
Page views330
Page last viewedSat Jan 21 13:58:17 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments