X hits on this document

306 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 94

kultury své doby, původně středoškolský profesor, vzdělával své děti doma za pomoci své sestry-učitelky a dalších osob (žádné z jeho mnoha dětí nikdy nechodilo do školy); JAROSLAV HAŠEK (1883-1923), spisovatel, byl jistý čas domácím učitelem v rodině pražského policejního rady Fahouna (údaj Haškova životopisce V. Mengera); KAREL ČAPEK (1890-1938), významný český spisovatel, doma vzdělával roku 1917 Prokopa, syna hraběte Vladimíra Lažanského z Bukové.

        Mezi reformisty školství patří italská pedagožka a lékařka MARIA MONTESSORIOVÁ (1870-1952), která stála u zrodu individuálního systému předškolní výchovy. Podle ní je hlavní funkcí výchovy svobodný rozvoj tvůrčích schopností dítěte. Správné výchovy je možno dosáhnout jen ve vhodném prostředí, kde se dítě cítí dobře. Byla odpůrkyní přizpůsobování dětí světu dospělých. Dětství je podle ní důležitá etapa ve vývoji jedince, které potřebuje svá specifika, čemuž prostředí dospělého člověka nevyhovuje. Klade důraz při volbě vhodného prostředí na jeho estetičnost, jednoduchost a účelnost. Zásadní je také pro ni výběr vhodných didaktických materiálů a pomůcek, které napomáhají smyslovému rozvoji dítěte. Používá předměty, se kterými mohou děti manipulovat a řešit různé úkoly. V procesu výuky si děti jednotlivé zaměstnání vybírají a pracují svým tempem. Učitel se stává pozorovatelem a tím si vytváří k dětem specifický přístup, který vyhovuje přáním a potřebám dítěte. V roce 1907 zakládá v Římě dětský domov pro děti od 3 do 7 let, který je považován za vzorové předškolní zařízení, čímž inspirovala další země na celém světě. Také organizovala přednáškové turné a mezinárodní kurzy pro vychovatele. V současnosti existuje přes třicet organizací v různých zemích, které jsou sdružené v Mezinárodní asociaci Montessori sídlící v Holandsku.

        Od šedesátých let 20. století narůstá hnutí za odškolnění a za svobodnou školu (free school).

3. Individuální vzdělávání ve světě

Document info
Document views306
Page views306
Page last viewedThu Jan 19 02:16:28 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments