X hits on this document

369 views

0 shares

0 downloads

0 comments

14 / 94

        Motivem pro  vznik individuálního vzdělávání ve světě byl moment, kdy začala narůstat nespokojenost se způsobem výchovy a vzdělávání ve státních školách. Podle Isabel Lyman byla důvodem skutečnost, že výsledky absolventů nebyly na dostatečné úrovni. U mnohých žáků se také projevovaly sociálně patologické jevy např. násilí, šikana, krádeže, konzumace drog7. Pokrokoví pedagogové se snažili najít nové cesty v oblasti vzdělávání a danou situaci zlepšit. Ve světě existuje mnoho zemí, kde je domácí vzdělávání povoleno např. Kanada, Nový Zéland, Izrael ad.

3.1. Individuální vzdělávání v USA

        J. G. Knowles8 člení historický vývoj individuálního vzdělávání v USA do čtyř etap:

                  1. nespokojenost rodičů s veřejnými školami

                  2. konfrontace doma vzdělávajících rodičů se školami a soudy

                  3. spolupráce veřejných škol a doma vzdělávajících rodin

                  4. konsolidace domácího vzdělávání

        Těmito etapami prochází většina rodin, které se rozhodnou pro výuku doma.

        V USA  patřil mezi uznávané osvícené osobnosti  učitel matematiky na výběrových školách John Holt. Nebyl spokojen s dosaženými výsledky svých žáků, i když by toho při dostatečné motivaci byli schopni. Tento problém se snažil napravit, proto se jím začal podrobně zabývat. Na základě zjištěných skutečností vydal v roce 1964 svou první knihu s názvem  Proč děti neprospívají. Zjistil totiž, že žáci ve škole selhávají a nedosahují odpovídajících výsledků  z důvodu nedostatečné motivace, strachu ze školy (z posměchu spolužáků, ze selhání, ze zklamání pedagogů či rodičů) a příliš mnoha informací, kterým nejsou schopni porozumět nebo je tyto informace nezajímají. Rozhodl se najít cestu, která by pomohla situaci zlepšit. Zvolil metodu

7 Lyman, I.: What´s behind the growht in homeschooling? USA-Today-(Periodical) vol.127, no. 2640,                   

 1998, s. 64-66.

8 Knowles, J.G.: The kontext of home schooling in United States. Education an Urban Society, vol. 21, no. 1, 1998; s. 5-15.

Document info
Document views369
Page views369
Page last viewedTue Jan 24 20:49:36 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments