X hits on this document

338 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 94

pečlivého pozorování žáků, aby je mohl dostatečně poznat a následně stanovit další postupy práce s dětmi. Začal nejdříve u dětí, které ještě nejsou poznamenané školní docházkou – batolaty a předškoláky. Poznatky, které při tomto pozorování získal, zveřejnil v knize Jak se učí děti. V tomto období si Holt začíná uvědomovat, že je nutná reforma školství, což se mu i po několika letech nepodařilo. Po tomto neúspěchu obrací pozornost jiným směrem. Rozhodl se plně věnovat oblasti individuálního vzdělávání. V roce 1977 založil dvouměsíčník Growing without Schooling (český překlad dr. Tůmy: Dětství bez škol). Tento dvouměsíčník poskytuje prostor pro výměnu názorů rodičů, kteří se rozhodli své děti vzdělávat doma. Další knihou, kterou Holt vydal, je Teach your own, která vyšla v roce 1981 (název knihy přeložil dr. Tůma jako Učte si děti sami, český překlad nevyšel). Jeho přístup k individuálnímu vzdělávání měl řadu stoupenců i odpůrců, ale není pochyb o tom, že jeho práce měla velký význam při vytváření nového proudu v oblasti domácího vzdělávání.  

        Druhou významnou osobností je v oblasti individuálního vzdělávání Raymond Moore. Jeho manželka byla odbornicí na výuku čtení. Oba se zabývali otázkou, který věk je vhodný pro začátek formálního vzdělávání. Od konce 50. let do začátku 70. let 20. století prováděli výzkum na toto téma. Došli k názoru, že věk šesti let je velmi nízký pro začátek povinné školní docházky. Za přiměřený věk považují osm až deset let a někdy i dvanáct let. Moore považuje domov za ideální prostředí pro rozvoj dítěte, kdy je nutné dítě podporovat, odpovídat na jeho otázky a usměrňovat jeho svobodné zkoumání. Tomuto procesu dal název „home school“.

        Před sedmnácti lety bylo domácí vzdělávání v USA nelegální. Díky činnosti organizace Home schooling Legal Defense Association (dále jen HSLDA) se stalo domácí vzdělávání povoleným a běžným systémem vzdělávání. Tato instituce sdružuje několik desítek tisíc rodin z celých Spojených států a vznikla v roce 1983. U zrodu HSLDA stál advokát Michael Farris. Organizace Home schoolingu National Home Education Research Institute shromažďuje statistické informace. Ředitelem je Dr. Brian Ray, který vypracoval se svým týmem v letech 1994-1996 studii s názvem Strenghts of their Own: Home Schoolers Across America. Zjištěné údaje pak zveřejnil v publikaci Home Education Across The Unitet States:

Document info
Document views338
Page views338
Page last viewedSun Jan 22 10:42:40 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments