X hits on this document

362 views

0 shares

0 downloads

0 comments

16 / 94

při státem normovaných zkouškách vynikají děti, které se vzdělávají doma

ve všech předmětech tyto děti předčí své vrstevníky ze státních škol

se vzrůstajícím počtem let, kdy jsou děti vzdělávány doma, se zvyšuje úspěšnost při absolvování zkoušek, než u žáků, kteří podstoupili pouze jeden rok domácího vzdělávání

úroveň vzdělávání dětí doma není závislá na dosaženém vzdělání rodičů

finanční situace rodiny neovlivňuje výsledky doma vzdělávaných žáků

na úroveň vzdělání dětí nemá vliv stupeň vládní regulace v jednotlivých státech

z hlediska socializace dětí došli k závěru, že děti vzdělávány doma navštěvují aktivity mimo domov a tedy přicházejí do kontaktu s lidmi ze všech věkových kategorií a všech typů společenských vrstev

doma vzdělávaní žáci tráví méně času sledováním televize než žáci státních škol

92% absolventů se doma učilo 3 a více let a  podle zjištěných údajů se vzdělávají doma průměrně 6,9 let

        Homeschooling je v USA ve všech státech legální. Každý stát má svůj způsob legislativního ošetření domácího vzdělávání.

        USA je stát, ve kterém je uzákoněna povinná školní docházka, ale všechny děti, které jsou vyučovány jiným způsobem, mají právo na vyjmutí z této povinnosti.

3.2. Individuální vzdělávání v Evropě

        Vzdělávací systém v Evropě je na rozdíl od USA mnohem více ovlivněný státní mocí v oblasti vzdělávání. Stát tedy přebírá odpovědnost za vzdělání dětí. K rodinám, které chtějí vzdělávat své děti doma, přistupují s nedůvěrou. Oproti USA nebo Kanadě je tedy systém domácího vzdělávání méně rozšířený. Pokud tedy domácí vzdělávání existuje, tento proces probíhá na základě výjimek, experimentů a zkušebních programů.

Document info
Document views362
Page views362
Page last viewedMon Jan 23 23:42:27 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments