X hits on this document

310 views

0 shares

0 downloads

0 comments

17 / 94

3.2.1. Spojené království Velké Británie a Severního Irska

        V těchto zemích bylo vzdělávání doma vždy legální alternativou školy, kterou k běžnému vzdělávání dětí ve školách umožňoval už Zákon o vzdělávání z roku 1944. V roce 1981 došlo k důležitému posunu ve výkladu tohoto zákona. Soud Královského soudu ve Worcesteru vynesl rozsudek, v němž byl jasně definován pojem „přiměřené vzdělání“9:

                                       1. připravit děti na život v moderní civilizované společnosti

                                       2. umožnit dětem plného dosažení jejich potencionálu

        Rodiče dětí ve věku 5-16 let mají podle zákona z roku 1996 povinnost zajistit vzdělávání, které je přizpůsobeno jejich věku, schopnostem, nadáním a s ohledem na jejich specifické vzdělávací potřeby. Rodina, která se rozhodne neposílat děti do školy, musí informovat příslušný školský úřad (Local Education Authorities – LEA) a vedení školy. Tato rodina je zaregistrována jako člen, který se hlásí k hnutí domácích škol a je jí přiřazen úředník LEA. Ten hodnotí stav a průběh vzdělávání dítěte a rodinu navštěvuje dvakrát do roka. Rodina musí předložit písemné práce a třídní knihu. V případě jakýchkoliv problémů mohou svého úředníka kontaktovat.

3.2.2. Francie

        Školský systém ve Francii je vysoce státně regulován. Francouzský parlament vydal 10. července 1989 tzv. Orientační zákon o vzdělávání (89-486), kde je vzdělání vymezeno jako hlavní národní priorita. Stanovil cíl dovést příslušnou věkovou skupinu do 10 let na úroveň osvědčení a odborné způsobilosti nebo vysvědčení o odborném studiu BEP. V roce 1993 byl vydán pětiletý zákon (93/1313), jenž přiděluje odpovědnost za školství státu. Domácí vzdělávání bylo ve Francii už dlouhou dobu praktikováno. 28. března 1882 byl vydán Zákon o základním školství, kde bylo stanoveno jako povinné vzdělávání, nikoliv navštěvování školy pro všechny děti od šesti let. Mohly se vzdělávat ve státních a soukromých školách nebo doma. Nejpozději dva týdny před začátkem školního roku museli rodiče informovat o domácí výuce

9 Harrison & Harrison v. Stevenson – 1982 QB (DC) 729/81

Document info
Document views310
Page views310
Page last viewedThu Jan 19 11:18:18 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments