X hits on this document

365 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 94

Na základě přezkoušení je vydáno rodičům osvědčení, kde se rodiče dozví, jestli je úroveň vzdělávání jejich dítěte dostatečná či ne. Pokud dítě neuspěje, je za půl roku přezkoušeno znovu a pokud neuspěje po druhé, na základě rozhodnutí komise určuje ministr školství, jaké školské zařízení bude dítě navštěvovat. Toto zařízení musí dítěti poskytovat individuální přístup.

       Každému dítěti vede inspektor dokumentaci, která informuje o výsledcích zkoušek. Vypracovává roční zprávu o domácím vzdělávání. Monitoruje počet dětí vzdělávaných doma, počet a výsledky uskutečněných kontrol. Tuto zprávu předává ministrovi. Ve 12 letech se žák musí podrobit zkoušce, kterou organizuje komise zřízená podle čl. 17 dekretu ze 3. května 1999. Tento dekret určuje formu zkoušky. Dítě získává osvědčení o absolvování primárního školního vzdělání. Pokud osvědčení nezíská do věku 13 let, nesplnilo úroveň vzdělání a rodiče jsou povinni je zapsat do školského zařízení. V 16 letech je znovu přezkoušeno u zkoušky, která je organizovaná podle nařízení z 31. prosince 1997. Získává osvědčení o ukončení sekundárního vzdělání.

3.2.4. Itálie, Rakousko, Dánsko, Švédsko, Polsko, Maďarsko

Itálie

        Povinná školní docházka je pro děti od 6 do 14 let. Děti navštěvují soukromé, státní školy nebo absolvují domácí výuku. Rodiče informují příslušný školský úřad o skutečnosti, že se rozhodli  vzdělávat své dítě doma a to se podrobuje příslušným zkouškám. Domácí vzdělávání upravuje nařízení vlády z 16. dubna 1994.

Rakousko

        Školský   zákon  z  25. července  1962   upravuje   možnost   domácího vzdělávání, ta je uvedena ve speciální novele č. 76/1985 § 11 umožňující splnění povinné školní docházky formou domácího vzdělávání. Rodiče informují příslušný úřad.

Document info
Document views365
Page views365
Page last viewedTue Jan 24 11:51:38 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments