X hits on this document

323 views

0 shares

0 downloads

0 comments

2 / 94

zdravotní stav nevyhovuje žádné škole a na střední škole bych to s tolika zameškanými hodinami nezvládla. Nakonec jsem nastoupila na Střední odborné učiliště potravinářské v Hodoníně (dále jen SOUp), obor prodavačka smíšeného zboží, což byl ten největší paradox, protože se tam nosily těžké věci, byla jsem v prašném prostředí atp. Všechno, co jsem nemohla, jsem musela. Po půl roce na SOUp jsem byla já i maminka ředitelem školy předvolána a požádána, abych přestoupila na Střední ekonomickou školu v Hodoníně (dále jen SEŠ), protože jsem velmi šikovná a mám výborný prospěch. Důvod byl ten, že na SEŠ byla dívka, která propadala ze čtyř předmětů a školu nezvládala. Nepřestoupila jsem, dostudovala jsem na SOUp a potom jsem si dodělala maturitu dálkově na SOUp, obor vnitřní a zahraniční obchod. Vdala jsem se a pokračovala jsem dál na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (dále jen PdF MU) v Brně v celoživotním vzdělávání, obor vychovatelství v Domovech mládeže a poté jsem nastoupila na téže fakultě, obor sociální pedagogika a volný čas.

        Dalším důvodem byla zkušenost z doby, kdy jsem prvním rokem studovala na PdF MU v Brně, obor sociální pedagogiku a volný čas a doučovala německý jazyk devítiletého chlapce se specifickými vývojovými poruchami učení. Chlapec byl dyslektik, dysgrafik, dysortografik, dyskalkulik a dyspraktik. Našla jsem si vhodné metody učení cizího jazyka a pomocí názornosti a dalších pomůcek jsem ho individuálním přístupem dva roky tento jazyk doučovala. Chlapec chodil každý den na doučování ještě k jiné paní učitelce. Ta ho doučovala z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Všechen čas, který mohl trávit venku s dětmi, trávil doučováním. Přístup jeho matky byl dost drsný a sama přiznala, že na to nemá nervy. Ovšem, kdyby chlapce vyučovala doma a zajistila si vyučujícího, který by se chlapci věnoval, zaplatila by stejné peníze, které platila mně a paní učitelce, a chlapec by byl ušetřen ponižování a šikany ze strany spolužáků. Chlapec se za dva roky s matkou přestěhoval a nebylo možné v doučování dál pokračovat. Potěšilo mě, když jsme se potkali před časem na autobusové zastávce a chlapec se mi chlubil, že má z německého jazyka dvojku a dodal, že je to moje zásluha, protože jsem ho naučila základům a hodně slovíček se učí podle rad a metod, které jsme spolu praktikovali. Byla jsem překvapená a šťastná zároveň, že čas věnovaný mu byl zúročen a hlavně proto, že si sám byl toho vědom. Byla to pro něho svým způsobem škola doma. Šlo hlavně o dobrý přístup a dát do toho i kus srdce. Jeho matka měla možnost dát ho do školy, kde se dětem ve třídě učitelka věnuje více, protože je to třída tomu určená, ale za každou cenu chtěla, aby

Document info
Document views323
Page views323
Page last viewedFri Jan 20 18:30:21 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments