X hits on this document

337 views

0 shares

0 downloads

0 comments

20 / 94

Švédsko

        Povinná školní docházka ve Švédsku trvá devět let ve všeobecných školách pro děti od 7 do 16 let. Byla zavedena v roce 1842. Možnost splnit povinnou školní docházku jiným způsobem byla uskutečněna 19. prosince 1985, kdy byl přijat Zákon o škole. Toto znění se nachází v kapitole 10, § 4. Povolení k domácí výuce je možné vždy jen na jeden rok. Zároveň je nad dítětem zajištěn dohled a každý rok se hodnotí výsledky činnosti.

Polsko

        Patří k postkomunistickým zemím, kde je domácí výuka legislativně upravena. Školský zákon byl přijat v roce 1991 a novelizován v roce 1995. Povinná školní docházka je pro děti od 7 do 17 let věku. Děti jsou vzdělávány ve státních, soukromých, církevních a občanských školách. Ministerstvo národního vzdělávání vydalo dne 27. května 1992 nařízení č. 6, jež upravuje domácí vzdělávání. Podrobně upravuje vztahy mezi školou, rodiči, žáky a dozírajícími orgány. Nařízení ministerstva č. 29 ze 4. října 1993 se také dotýká problematiky domácí výuky.

Maďarsko

        Existuje zde povinná školní docházka. Domácí výuka je teprve na počátku. V roce 2002 vznikla maďarská Home Schooling Association. Na počátku se domácí výuky účastnilo 25 rodin. Rodiče musí nejdříve dítě zapsat do státní školy a posléze musí podat žádost o speciální status soukromého žáka. Tyto děti dvakrát ročně podstupují přezkoušení.  

        V Evropě existují i další země, kde je domácí vzdělávání legální alternativou podoby školy. Mezi tyto země patří Finsko, Portugalsko, Norsko, Rusko, Španělsko, Řecko a Rumunsko.

        A. Petrie11 se ve své studii zabývala vývojem a současnými právními normami, které se týkají domácího vzdělávání v západní Evropě. Upozorňuje na nutnost rozlišení pojmů povinná školní docházka a  povinné vzdělávání. Mnoho odborníků i laiků se dopouští chyby, že tyto dva pojmy směšuje. Ze zákona o povinném vzdělávání

11 Petrie, A.: Home educators and the law within Europe. http://www.education-otherwise.org/  staženo dne 31.7. 2007.

Document info
Document views337
Page views337
Page last viewedSun Jan 22 04:03:29 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments