X hits on this document

371 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 94

v průběhu výuky relaxační cvičení, poslech hudby nebo čteného textu. Někdy mají děti k dispozici ve třídách hudební nástroje (Orfeův instrumentář, xylofony, flétny, klávesy). Mnozí učitelé se snaží s žáky vytvářet příjemné prostředí, kde se všichni cítí dobře (výzdoba, květiny, barevné prostředí, vhodné a pohodlné vybavení tříd nábytkem, koberci, umístění; odpočinkové koutky, kde děti relaxují nebo se mohou sportovně vyžít během přestávek, knihovny s internetem, počítačové učebny, učebna výtvarné výchovy, dobře vybavená tělocvična, kvalitní sportovní hřiště popř. bazén).  

        Důraz je kladen na komunikativnost. K posunu došlo i v hodnocení žáků. Učitelé nahrazují současnou klasifikaci slovním hodnocením, které lépe vystihuje práci a schopnosti žáka.

        Některé školy se připojily k alternativním projektům Montessori, Waldorfská škola, Daltonský plán či Zdravá škola, Otevřené učení nebo Začít spolu.

         Přehled dostupných alternativ

-

Waldorfská  (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ) ZŠwaldorfské třídy, Blanenská 1, Brno – Jehnice

-

Montessori  (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ) ZŠ Gajdošova, Brno – Židenice

-

Daltonská  (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ) – tyto tzv. reformní školy ve světě vznikaly v 1. pol. 20. stol. ZŠ Brno, Husova17  

                                                             ZŠ Brno, Chalabalova

                                                             ZŠ Brno, Křídlovická

                                                             ZŠ Brno, Mutěnická 3

                                                             ZŠ Brno, Staňkova 14, jen na 1. stupni

-

Začít spolu (MŠ, 1. stupeň ZŠ) MŠ a ZŠ Pramínek Brno- -Bystrc

-

Zdravá škola (MŠ, 1. i 2. stupeň ZŠ, SŠ) MŠ a ZŠ Kotlářská 4 Brno,       ZŠ Jihomoravské nám. 2, Brno – Slatina  

-

Integrovaná tematická výuka (MŠ, 1. stupeň ZŠ) = vznikají v posledních desetiletích a často staví na zkušenosti reformních škol a na nových vědeckých poznatcích z psychologie, pedagogiky apod.

-

Domácí vzdělávání (1. stupeň ZŠ a schválené pokusné ověřování na 2. stupni ZŠ od září 2007)  

4.2. Realizace individuálního vzdělávání

Document info
Document views371
Page views371
Page last viewedTue Jan 24 21:17:31 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments