X hits on this document

339 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 94

        V lednu roku 1998 se zrodila myšlenka několika nadšených lidí, kteří se o tuto problematiku zajímali, zrealizovat individuální výuku tzv. domácí školu. V květnu roku 1998 uzavřelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) smlouvu s Bratrskou školou, která povolila individuální vzdělávání formou experimentu na pět let. Výkonná rada Společnosti přátel a domácí školy (dále jen SPDŠ) vypracovala spolu s ředitelem pražské Bratrské školy B. Bulířem návrh experimentu domácího vzdělávání. SPDŠ je instituce, která hájí zájmy doma vzdělávaných rodin a snaží se prosadit  domácí vzdělávání do českého právního řádu. Rodiče měli právo z experimentu odstoupit, stejné právo měla i škola. Bratrská škola vydávala dětem vysvědčení se slovním hodnocením. SPDŠ prosazovala názor, že rodiče mají právo vzdělávat své děti v domácím prostředí. Právní odpovědnost za zdárný průběh celého experimentu měl však pan ředitel Bulíř z Bratrské školy, který rozhodoval i při příjímacích pohovorech s rodinami a mohl z vážných důvodů některou rodinu do experimentu nezařadit. Zároveň MŠMT vydalo dokument, kde si kladlo jasně stanovené podmínky pro zdárný průběh individuálního vzdělávání. V září roku 1998 bylo umožněno rodičům, kteří měli své děti na 1. stupni ZŠ, vzdělávat své děti v domácí škole.

        Podmínky experimentu individuálního vzdělávání na 1. stupni základní školy vydané MŠMT:

-

týká se pouze žáků 1. stupně ZŠ

-

ředitel školy je odpovědný za průběh a plnění podmínek experimentu

-

žáci jsou vzděláváni v souladu s platným standardem základního vzdělávání

-

žáci se mohou účastnit všech akcí, které pořádá škola

-

hodnocení probíhá dvakrát za rok, ředitel stanoví formu a způsob přezkoušení v kmenové škole

-

ředitel školy rozhoduje o termínu zkoušek a určí zkoušející pedagogické pracovníky, přezkoušení je přítomen i zákonný zástupce

-

výsledky hodnocení se provádí formou slovního hodnocení

-

na konci každého školního roku má ředitel školy podávat písemnou zprávu o průběhu experimentu

-

rodiče mají právo z experimentu odstoupit a stejně tak může odstoupit i škola

Document info
Document views339
Page views339
Page last viewedSun Jan 22 13:18:23 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments