X hits on this document

359 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 94

-

zákonný zástupce žáka hradí veškeré náklady spojené s individuálním vzděláváním s výjimkou učebnic a základních školních potřeb

         Kromě Bratrské školy, kterou zřídila Synondní rada Českobratrské církve evangelické, se projektu individuálního vzdělávání připojila i Církevní základní a mateřská škola J. A. Komenského v Liberci. V první jmenované škole se ve školním roce 1998/1999 přihlásilo do tohoto projektu 25 rodin a ve druhé jmenované škole 28 rodin. Ve školním roce 1999/2000 se k individuálnímu vzdělávání připojila škola v Ostravě – Výškovicích, která byla  státní a od roku 1996 je fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Školy poskytovaly rodinám rady ohledně učebnic a tematické plány. Také pořádaly pro rodiče semináře.

         Bratrská škola zorganizovala klub Benjamin, kde se rodiny pravidelně týdně setkávaly a pořádaly různé akce či exkurze.

         Škola J. A. Komenského umožnila dětem jednou týdně navštívit kmenovou školu, což nebylo povinné, ale povinné byly pravidelné měsíční konzultace, kde bylo přítomno dítě, rodič a pedagog z této školy.

4.3. Legislativa individuálního vzdělávání 12

         1. ledna 2005 konečně po mnoha dlouhých letech vstoupil v platnost zákon 561/2004 Sb. tzv. nový školský zákon. Nový školský zákon setrvává na pojmu - povinná školní docházka, ale v § 40 je umožněn  jiný způsob plnění povinné školní docházky. Tím se rozumí individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. Povolení individuálního vzdělávání se ale omezuje pouze na první stupeň základní školy. Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání, včetně hodnocení individuálně vzdělávaných žáků jsou stanoveny v § 41 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (podrobněji viz. Příloha).

12Dokument MŠMT č.j. 14 821/2007-22 Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání. Komentář k § 41 nového školského zákona č. 541/2004

Document info
Document views359
Page views359
Page last viewedMon Jan 23 19:41:14 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments