X hits on this document

341 views

0 shares

0 downloads

0 comments

26 / 94

4.4. Dokumentace individuálního vzdělávání

        Při individuálním vzdělávání je nutné vést tuto dokumentaci:

-

žádost o povolení individuálního vzdělávání

-

posudek pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra,  pro potřeby školy

-

výkaz o vzdělávání žáka (tzv. třídní kniha), která už není povinná, záleží na požadavcích ředitele kmenové školy; vedou rodiče a kontroluje škola

-

záznam o průběhu konzultací, vede škola

-

protokol o hodnocení žáka, který vede škola

-

formulář vysvědčení

4.5. Asociace domácího vzdělávání

        Asociace domácího vzdělávání (dále jen ADV) vznikla v roce 2002 na základě nespokojenosti rodičů – vzdělavatelů, kteří nesouhlasili s postojem a jednáním MŠMT. To se snažilo experiment několikrát zrušit, zavádělo restriktivní podmínky a posléze snížilo finanční příspěvek, který přiděluje školám na každého žáka. Hlavním zájmem ADV je hájení zájmů rodičů – vzdělavatelů a dětí, které jsou vzdělávány doma. Při zrodu ADV stála Mgr. Jaroslava Simonová, která byla v té době zároveň prezidentkou ADV. V roce 2003 ADV předložila MŠMT materiál, kde zohlednila poznatky z průběhu experimentu a zahraniční zkušenosti s legislativní úpravou individuálního vzdělávání. O jejich vyzkoušené a prověřené metody často ministerstvo nejevilo zájem. Docházelo ke snaze o nahrazení transparentního zákona s množstvím byrokratických nařízení, které znepříjemňovalo život všem zúčastněným v tomto experimentu – rodičům, dětem a ředitelům škol. Po těchto všech problémech se nakonec podařila skutečnost, že MŠMT schválilo program domácího vzdělávání v novém školském zákoně č. 541/2004 Sb. Podle nového školského zákona, který vstoupil v platnost 1. 1. 2005 je možné požádat o povolení domácího vzdělávání na kterékoliv základní škole v ČR. Bližší informace v zákoně 561/2004 Sb. § 41.

Document info
Document views341
Page views341
Page last viewedSun Jan 22 14:39:13 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments