X hits on this document

358 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 94

        V současnosti je prezidentem ADV doc. RNDr. Jiří Tůma DrSc.. ADV se podařilo prosadit i domácí vzdělávání na 2. stupni ZŠ, i když tento proces byl doprovázen mnoha těžkostmi. Od 1. září 2007 MŠMT definitivně schválilo na pěti základních školách pokusné ověřování individuálního vzdělávání na druhém stupni základní školy (podrobně viz. Příloha).

4.5.1. Programové prohlášení ADV 13

        Toto programové prohlášení bylo schváleno Valnou hromadou dne 18. 5. 2002     v Praze.

Asociace pro domácí vzdělávání vznikla v květnu 2002 jako dobrovolné sdružení rodičů doma vzdělávaných dětí, kmenových škol a sympatizantů domácího vzdělávání.

Asociace pro domácí vzdělávání je služebná organizace, která vznikla pro to, aby prosazovala právo rodičů zvolit jak, kde a jakým způsobem budou jejich děti vzdělávány.

Usiluje o to, aby domácí vzdělávání bylo jedním z mnoha způsobů, jak lze v naší zemi naplnit právo dětí na vzdělání. Zároveň usiluje o to, aby se domácí vzdělávání stalo standardní a nedílnou součástí českého vzdělávacího systému.

Usiluje o rozšíření možnosti legálně vzdělávat děti v rámci DV na prvním, druhém i středním stupni.

Nabízí podporu a informace těm, kdo se pro domácí vzdělávání teprve rozhodují.

Aktivně vytváří platformu pro veřejnou diskusi otevřenou všem zájemcům o domácí vzdělávání – ať už jde o rodiče, ředitele škol, pedagogy, studenty, odborníky, politiky i nejširší veřejnost.

13 WWW: Asociace domácího vzdělávání. (Programové prohlášení ADV) [online]. c2007, revize z 11.7.2005 [cit 30.7.2007]. Dostupný: http://www.domaciskola.cz/zaklinf/programove_prohlaseni_html

Document info
Document views358
Page views358
Page last viewedMon Jan 23 18:56:37 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments