X hits on this document

327 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 94

5. Motivace rodičů pro individuální vzdělávání

        A. Thomas uvádí: „Škola je pevně včleněna do naší kultury. Je to místo, kde se děti stávají vzdělanými. Začátek školy je významným milníkem v životě dítěte. Rozhodnutí neposlat dítě do školy nebo ho ze školy vzít je proto velmi závažným. Je také velmi radikálním v tom smyslu, že vyzývá skoro dvě stě let shromažďovanou profesionální zkušenost.“14 Každý rodič má tedy jistě závažné důvody, pokud se rozhodl vzdělávat dítě doma. Je nutné, aby rodiče důvěřovali svým schopnostem a byli přesvědčeni o tom, že dítěti zajistí kvalitnější nebo alespoň  stejně dobré vzdělávání jako  škola.    

        Existují dvě základní motivace pro rodiče v domácím vzdělávání – ideologická a pedagogická. Rodiče s ideologickou motivací bývají často nábožensky založeni. Výukou doma se snaží chránit dítě před jiným systémem hodnot a chtějí mít kontrolu nad obsahem vzdělávání. Záleží jim na zkvalitnění rodinného života a rodinné soudržnosti. Mohou větší část dne trávit společně, diskutovat spolu, vzájemně se poznávat. Domácí vzdělávání nezabere tolik času jako ve škole, protože odpadá domácí příprava. Atmosféra je tedy uvolněnější, bez stresu a napětí, které bývají spojené se školní docházkou.

        Katolické autorky Kimberley Hahn a Mary Hasson15 považují za ideální následující pořadí motivů:

1.

Pomoci dítěti vytvořit láskyplný a důvěrný vztah k Bohu

2.

Pomoci dítěti vytvořit láskyplný a důvěrný vztah k rodičům a sourozencům

3.

Pomoci dítěti vybudovat si silný morální charakter

4.

Pomoci dítěti být zdravou osobností, rozvinout všechny dary a talenty od Boha

5.

Pomoci dítěti získat dobrou úroveň akademických znalostí

        Rodiče, kteří jsou motivováni pedagogicky, zajímá spíše způsob vzdělávání než obsah výuky ve školách. Jde jim o vytvoření lepšího vzdělávacího a výchovného

14 Thomas, A.: Education children at home. London : Cassel, 1999, s. 28.

15 Hahn, K., Hasson, M.: Catholic education: Homeward bound. San Francisko : Ignatius Press, 1996,      

    s. 87-88

Document info
Document views327
Page views327
Page last viewedSat Jan 21 03:02:49 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments