X hits on this document

370 views

0 shares

0 downloads

0 comments

30 / 94

prostředí pro své děti. Upřednostňují individualitu svých dětí, respektují jejich vlastnosti a potřeby, což škola mnohdy nedokáže. Uvědomují si, že školní docházka může často děti stresovat např. při testování znalostí dětí, důrazu na výkon, soutěživosti a tlaku ze strany vrstevníků. Snaží se dítěti poskytnout bezpečné prostředí a neomezovat ho v jeho rozvoji. Od narození dítěte dochází k přirozenému pokračování procesu učení.

        Někteří rodiče ale nejsou schopni vyjádřit, proč zvolili jako formu vzdělávání svých dětí školu doma. Často domácí výukou řeší nějaký momentální problém, jiní vyučují již dlouhodobě, proto se nad důvodem nepozastavují. Další rodiny volí domácí výuku kvůli tomu, že mohou svým dětem předat spoustu dalších informací, které se ve škole neučí.

         Rodiče jsou motivováni z několika hledisek:

-

náboženského přesvědčení

-

kvality výchovného prostředí

-

pružnosti, neformálnosti

-

možnosti trávit více času s dětmi

-

socializace

        Rodiny, které praktikují individuální vzdělávání, se dají rozdělit na další dvě skupiny:

1.

Rodiny, které se rozhodly pro domácí školu od začátku

        Inspirovala je četba knih o domácím vzdělávání a dalších alternativách,    setkávali se s rodinami, které již domácí školu praktikují. Měly výhrady k omezeným možnostem škol např. nedostatek individuálního přístupu a nevyhovující sociální prostředí ve školách. Pojaly proces vzdělávání jako pokračování raného učení.

2.

Rodiče, kteří vzali své dítě ze školy

        Rodiče těchto dětí již měli jisté zkušenosti s jejich školní docházkou. Také čerpali informace z knih o domácím vzdělávání a setkávali se s rodinami, které domácí školu praktikovaly. K rozhodnutí, že budou své děti vzdělávat doma, je vedlo poznání, že

Document info
Document views370
Page views370
Page last viewedTue Jan 24 20:51:39 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments