X hits on this document

364 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 94

děti nejsou dostatečně a vhodně rozvíjeny. Rodičům připadalo, že dítě nedělá pokroky, změnilo se jeho chování a ztrácí zájem učit se něco nového. Mnohdy hodně času trávili tím, že dítěti vysvětlovali učební látku, kterou ve škole nepochopilo. Školní docházku dítěte doprovázelo vyčerpání a stres. Dítě často za nezvládnutí nebo nepochopení úkolu dostávalo zvláštní práci navíc. Dalším důvodem byla skutečnost, že se jejich dítě stalo obětí šikany a sexuálního obtěžování ze strany spolužáků. Rodiče s hyperaktivním dítětem často volili domácí výuku jako nejlepší způsob vzdělávání, protože dítě ve třídě narušovalo výuku. Dalším problémem byly možné projevy agresivity dítěte vůči mladším sourozencům nebo náznaky podceňování sebe sama a záporný postoj vůči své osobě. Rodiče těchto dětí často zjistili, že tyto problémy vymizely, pokud dítě delší dobu nenavštěvovalo školu z důvodu dlouhodobé nemoci či prázdnin. Výše jmenované důvody jsou nejčastějším motivem rodičů. V několika málo případech rodiče volí domácí vzdělávání, protože nemají jinou možnost např. bydlí na samotě, komplikovaná doprava. Mohou také bydlet na venkově, kde nemají možnost výběru školy a kmenová škola jim z nějakého důvodu nevyhovuje.

        Také výzkum, který probíhal v ČR v době experimentu domácího vzdělávání v letech 1998 až 2003 potvrdil, že pro většinu rodičů bylo největší motivací, proč se rozhodli vstoupit do tohoto experimentu, jejich negativní zkušenosti, když sami navštěvovali školu nebo na základě špatných zkušeností se školní docházkou jejich dítěte. Dalším motivem byl fakt, že si uvědomovali odpovědnost za správný vývoj svého dítěte a v neposlední řadě také prohloubení vztahu s dítětem a zkvalitnění rodinného života.    

Document info
Document views364
Page views364
Page last viewedTue Jan 24 11:29:37 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments