X hits on this document

349 views

0 shares

0 downloads

0 comments

38 / 94

II. Empirická část

7. Výzkum

7.1. Úvod k výzkumu

        V rámci svého výzkumu zaměřeného na sociální vztahy doma vzdělávaného dítěte a objasnění motivace rodičů pro individuální vzdělávání, jsem zvolila výzkumnou metodu dotazník. Jedná se o kvantitativní výzkum, který jsem se rozhodla na základě výsledků z dotazníkového šetření doplnit kazuistikou – případovou studií rodiny, která má s individuálním vzděláváním a zařazením dítěte do běžné školy zkušenosti. V tomto případě se jedná o kvalitativní výzkumnou metodu.

        Dotazník je jednou z nejvíce používaných metod kvantitativního výzkumu. Je určen především pro hromadné získávání údajů o velkém počtu odpovídajících. Získat jím můžeme velké množství informací. Osoba, která dotazník vyplňuje, se nazývá respondent. Délka dotazníku má být jen taková, aby výzkumník získal všechny potřebné údaje.

        Struktura dotazníku má podle P. Gavory26 tři části:

vstupní část se skládá z hlavičky, vysvětluje cíle dotazníku a obyčejně zdůrazňuje i význam respondentových odpovědí při řešení dané problematiky

druhá část obsahuje vlastní otázky

na konci dotazníku bývá poděkování respondentovi za spolupráci

26 Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000, 207 s. ISBN 80-85931-79-6, s. 99-

   100.

Document info
Document views349
Page views349
Page last viewedSun Jan 22 22:36:50 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments