X hits on this document

312 views

0 shares

0 downloads

0 comments

4 / 94

1. Vymezení pojmu individuálního vzdělávání

        Individuální vzdělávání jako pojem znamená „vzdělávání dětí školního věku, které probíhá doma namísto ve škole“ 1. Při individuálním vzdělávání je vyučujícím rodič, který učí dítě číst, psát, počítat a základům humanitních a přírodních věd. Rodiče přebírají odpovědnost za vzdělávání svého dítěte. Často se na procesu vzdělávání dítěte podílejí i ostatní členové rodiny. V některých případech rodiče přenechávají výuku hudební výchovy, výtvarné výchovy a tělesné výchovy odborníkům, kteří buď za dítětem docházejí domů, nebo se dítě této výuky zúčastňuje mimo svůj domov.

        Domácí vzdělávání patří mezi alternativní pedagogické směry poskytující co možná nejpřirozenější rodinné prostředí pro výchovu dětí a mládeže.

        Vznikl v USA a Velké Británii, kde má velmi mnoho příznivců. V našem státě je individuální vzdělávání teprve v počátcích a klíčové zkušenosti příznivci domácí školy čerpají ze zemí, kde mají s domácím vzděláváním dlouholeté zkušenosti.

        Každé dítě je neopakovatelná a jedinečná osobnost se svými individuálními zvláštnostmi, která potřebuje být respektována a milována. Domácí škola je ideálním způsobem vzdělávání, jak na dítě nenásilně působit a pomáhat mu osvojovat si vědomosti, dovednosti, návyky a slušné chování ve známém a harmonickém prostředí jako je domov a rodina.

        Zastánci domácí školy vyzdvihují na přední místo požadavek zdravé komplexní výchovy. Zakladatelka tohoto hnutí v Anglii, pedagožka a teoretička domácí výchovy a vzdělání, píše: „Po celý svůj život zůstáváme lidskými bytostmi, které se mají plně rozvinout. Vzdělání vstupuje do všech částí života. Výchovný systém, který mi jednoho letního dne na úsvitu mého mládí řekne:  Teď – teď jsi vychován, vzdělán, tady na to máš potvrzení, mi činí očividnou křivdu. Skutečně vzdělaná osobnost má otevřeno mnoho dveří. Život nebude nikdy dost dlouhý na to, abychom do všeho plně pronikli.“ 2

        Vyjádřila tak myšlenku, která směřuje k touze po celoživotním vzdělávání a kultivaci osobnosti. Předchůdkyní Susan Macaulay byla Charlotta Mason. Zamýšlela se nad propojením domova a školy. Zastávala názor, že domov mohou výchovné

1 Lyman, I.: What´s behind the growht in homeschooling? USA-Today-(Periodical) vol.127, no. 2640,                   

 1998, s. 64-66.

2 Macaulay, S.: For the Children’s Sake. New York: Crossway Books, 1987, s. 28.

Document info
Document views312
Page views312
Page last viewedThu Jan 19 23:48:54 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments