X hits on this document

360 views

0 shares

0 downloads

0 comments

40 / 94

2.

Studie komunity – zkoumá se jedna nebo více komunit ve městě nebo celé město

3.

Studium sociálních skupin – jde o zkoumání jak malých komunikujících skupin (rodina), tak větších difuzních skupin (zaměstnanecká skupina)

4.

Studium organizací a institucí – zkoumají se firmy, školy, procesy změn a adaptací, apod.

5.

Zkoumání událostí, rolí a vztahů – studie se zaměřují na určitou událost

        „Výzkum případové studie se skládá z následujících kroků, které jsou ve vzájemné interakci“ 30:

1.

Určení výzkumné otázky

2.

Výběr případu, určení metod sběru a analýzy dat

3.

Příprava sběru dat

4.

Sběr dat

5.

Analýza a interpretace dat

6.

Příprava zprávy

        „Případová studie má být pružná, co se týká množství a typu dat. Data pro případovou studii mohou poskytovat rozhovory, záznamy pozorování nebo dokumenty. Není neobvyklé, že se používají všechny tři typy. Případová studie dítěte může zahrnout rozhovory s dítětem, s rodiči a s učiteli. Výzkumník také může dítě určitou dobu pozorovat.“ 31

7.2. Úkoly výzkumu

        V teoretické části jsem vymezila pojem individuální vzdělávání, stručně jsem provedla dějinami domácího vzdělávání, poukázala jsem na zahraniční zkušenosti s domácím vzděláváním a uvedla některé zahraniční výzkumy, které byly provedeny v oblasti domácího vzdělávání,  popsala vznik a průběh individuálního vzdělávání

30 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005, 207 s. ISBN 80-7367-040-2, s. 112-113.

31 Hendl, J.: Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005, 207 s. ISBN 80-7367-040-2, s. 114.

Document info
Document views360
Page views360
Page last viewedMon Jan 23 21:37:29 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments