X hits on this document

315 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 94

v našem státě vč. legislativy. Stěžejní část bakalářské práce je zaměřena na oblast socializace doma vzdělávaného dítěte a motivaci rodičů pro tuto alternativu vzdělávání.

        Na základě teoretického rámce jsem přistoupila k vlastní výzkumné práci a stanovila si tyto výzkumné úkoly, které jsem zkoumala prostřednictvím dotazníku:

1.

Objasnit motivy rodičů, které je vedly k volbě domácího vzdělávání a kdo rozhodoval o této volbě

2.

Zjistit, jaké má dítě sociální kontakty mimo rodinu

3.

Dozvědět se, jak rodiče hodnotí své zkušenosti s domácím vzděláváním a zda chtějí v této alternativě pokračovat

4.

Zjistit postoj dětí vzdělávaných ve škole k dětem vzdělávaných doma

5.

Zjistit, jaký má vliv domácí vzdělávání na rodinu a její hodnoty

7.3. Hypotéza

        Na počátku dotazníkového šetření jsem si stanovila tyto tři hypotézy:

Hypotéza č. 1

        Domnívám se, že hlavním motivem rodičů pro individuální vzdělávání je individuální přístup k dítěti.

Hypotéza č. 2

        Předpokládám, že respondenti budou na otázku, zda navštěvují zájmové kroužky, odpovídat ve všech případech kladně a nejvíce budou uvádět hru na některý hudební nástroj a nějakou pohybovou aktivitu.

Hypotéza č. 3

        Domnívám se, že v navazování vztahů  nebudou mít tyto děti větší problémy.

Document info
Document views315
Page views315
Page last viewedFri Jan 20 02:36:25 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments