X hits on this document

308 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 94

7.4. Popis sledovaného vzorku

        Svůj výzkum jsem prováděla ze dvou pohledů. V první části pomocí dotazníků, které jsem vytvořila a rozeslala spolu s úvodním dopisem přes internet rodinám, které jsou vedeny v ADV a vzdělávají své děti doma (viz. Příloha 4).

        Výběr rodin nebyl z mého hlediska nijak omezen. Spoléhala jsem se na odezvu rodičů. Do výzkumu jsem zařadila všechny rodiny, které se mi ozvaly prostřednictvím e-mailu nebo poslaly vyplněné dotazníky poštou. Pouze jsem v jednom případě nemohla do výzkumu zařadit 7 dětí, které jsou zapojeny do programu individuálního vzdělávání, protože všechny jsou nějak handicapované (snížený intelekt, poruchy učení v kombinaci s těžkým mentálním i fyzickým postižením). Proto jsem do výzkumu zařadila pouze matku, která vyplnila dotazník pro rodiče. Zkoumaný vzorek, který jsem měla možnost sledovat touto výzkumnou metodou, tvoří 12 rodin, z toho 17 dětí, které se vzdělávají doma. V tomto případě jde o kvantitativní výzkumnou metodu. Prostřednictvím této výzkumné metody jsem shromáždila data, které byly důležité k ověření hypotéz.

        Ve druhé části svého výzkumu jsem použila kazuistiku – případovou studii rodiny, která má zkušenosti jak s individuálním vzděláváním už z dob experimentu domácího vzdělávání, tak se zařazením dítěte do běžné školy. V tomto případě se jedná o kvalitativní výzkumnou metodu. Touto metodou nezískáme celkový přehled o procesu socializace dětí individuálně vzdělávaných v naší republice, ale umožní nám hlouběji nahlédnout do procesu socializace dětí z této rodiny.

        Jedná se o sedmičlennou rodinu Šťastných (jména pozměněna) z Brna, která doma vzdělávala celkem tři děti. Ráda bych podotkla, že rodina je věřící. Oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání.

        Matka, které je 39 let, vystudovala Filozofickou fakultu MU, obory český jazyk, německý jazyk. Po vystudování nastoupila jako lektorka německého jazyka na jazykové škole a poté ještě učila na soukromé jazykové škole. Od roku 1996 je na

Document info
Document views308
Page views308
Page last viewedThu Jan 19 07:01:16 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments