X hits on this document

334 views

0 shares

0 downloads

0 comments

43 / 94

mateřské dovolené (dále jen MD).

        Otci je 38 let. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu VUT, obor inženýr zdravotnické techniky. Po ukončení studia pracoval jako prodejce zdravotnické techniky, náměstek FDN v Brně a nyní je zaměstnán u nejmenované soukromé firmy v Brně, která se zabývá prodejem zdravotnické techniky. Toto povolání obnáší časté služební jízdy po celé České republice a někdy i zahraniční cesty. Snaží se rodinu finančně zajistit.     

        Manželé Šťastní spolu mají pět dětí. Nejstarší dcera Alžběta (*1994) navštěvovala církevní základní školu od první třídy a nemá osobní zkušenost s domácím vzděláváním. Jejím velkým koníčkem je hra na klavír, které se intenzivně věnuje, navštěvuje sborový zpěv a chodí do plavání. Od září 2006 navštěvuje Církevní gymnázium v Brně.  Druhá nejstarší dcera Kateřina (*1996) absolvovala první třídu na církevní základní škole. Ve druhé a třetí třídě byla zapojena ze zdravotních důvodů v experimentu domácího vzdělávání. Čtvrtou třídu už zase navštěvovala na základní škole, kam se vrátila do stejného třídního kolektivu a od září 2007 bude studovat na Církevním gymnáziu v Brně. Jejím největším koníčkem bylo krasobruslení, hraje na klavír a příčnou flétnu, chodí do zpěvu a do plavání. Třetí dcera Magdaléna (*1998) byla zapojena v individuálním vzdělávacím programu v první a druhé třídě. Od nového školního roku bude navštěvovat třetí třídu už na Církevní základní škole v Brně. Krasobruslení se věnuje závodně, hraje na klavír, chodí do výtvarného kroužku, do zpěvu a plavání. Čtvrtý v pořadí syn Ondřej (*2000) je od první třídy vzděláván doma a  v domácím vzdělávání bude pokračovat i ve druhé třídě. Hraje na klavír, navštěvuje výtvarný kroužek, chodí do plavání, krasobruslení a na ministrantské schůzky. Od nového školního roku by chtěl chodit do Skautu.  Nejmladší dceři Veronice budou v říjnu 2 roky. Děti doma vzdělává matka. Předměty výchov suplují zájmové kroužky, kde mají děti spoustu kamarádů.   

        Musím zde upřesnit, že děti byly vzdělávány souběžně. Kateřina 3. třídu s Magdalénou v 1. třídě, kde Ondřej byl předškolák a paní Šťastná byla těhotná. Kateřina 4. třídu nastoupila již v církevní základní škole, protože v říjnu 2005 se narodila manželům Šťastným, jako páté dítě v pořadí, dcera Veronika. Doma se vzdělávala Magdaléna ve 2. třídě s Ondřejem v 1. třídě. Paní Šťastná vzpomíná, že to bylo dost náročné, ale všechno společně zvládli, protože manžel ji ve všem podporoval. Od září bude Magdaléna navštěvovat církevní základní školu.

Document info
Document views334
Page views334
Page last viewedSat Jan 21 18:37:14 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments