X hits on this document

326 views

0 shares

0 downloads

0 comments

44 / 94

        Všechny děti jsou komunikativní, přátelské a navazují dobře vztahy nejen s dětmi, ale i dospělými a starými lidmi. Ve společnosti celé jejich rodiny jsem se cítila příjemně a rozhovor s nimi byl přirozený a autentický. Při rozhovoru děti odpovídaly plynule a přesto, že nevěděly, na co se jich budu ptát, byly jejich odpovědi jasné a okamžité. Můj názor je ten, že v oblasti socializace nemají tyto děti žádné problémy.

7.5. Popis použitých metod

        Pro svůj výzkum jsem použila dotazník a kazuistiku – případovou studii rodiny, která už několik let doma vzdělává své děti.

        Dotazníky (viz. Příloha 4) jsem vložila na internetové stránky ADV, která je rozeslala dále rodičům vzdělávajícím své děti doma. Tento výzkum jsem uzavřela       1. srpna 2007.

        Dotazník byl určen zvlášť rodičům a zvlášť dítěti. Rodičům i dítěti jsem kladla obsahově stejné otázky, které však nemají vždy stejné číslování. Otázky pro dítě byly přizpůsobeny jeho věku a chápání. Získala jsem tak na jednu otázku dva různé pohledy odpovědí a mohla tak porovnat názor dětí s názorem rodičů.

        Dítěti jsem v dotazníku položila 13 otázek a rodičům 16 otázek.

        V úvodní části dotazníku určeného dítěti jsem se zaměřila na základní fakta.  

        Zajímalo mě, jak se dítě jmenuje, kolik je mu let, do které třídy chodí a kdo rozhodl o tom, že se bude vzdělávat doma. U rodičů jsem se kromě základních údajů jako je jméno, věk, zajímala o fakta, kdo učí dítě doma, kolik dětí je doma vzděláváno a jak dlouho tuto alternativu vzdělávání praktikují.

        V další části dotazníku jsem se zaměřila na oblast motivace rodičů. Zkoumala jsem hlavní důvody, které měly vliv na rozhodnutí rodičů vzdělávat své dítě doma.    

        Zajímalo mě, zda je dítě spokojeno s domácí školou, jaké výhody a nevýhody v domácím vzdělávání vidí jak rodiče, tak děti a jestli budou v domácím vzdělávání pokračovat.

        Zkoumala jsem postoje ostatních dětí vůči dětem, které jsou vzdělávány doma. Jsou-li tyto děti přijímány pozitivně nebo spíše negativně.

        Zjišťovala jsem, jak se jednotlivé rodiny dověděly o individuálním vzdělávání a jaké byly jejich reakce.

Document info
Document views326
Page views326
Page last viewedSat Jan 21 02:43:46 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments