X hits on this document

302 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 94

        Stěžejním bodem mého výzkumu jsou sociální vztahy dítěte vzdělávaného doma, takže jsem se ptala rodičů i dětí, jestli dítě navštěvuje zájmové kroužky, jestli tam má kamarády, zda se s těmito dětmi stýká i mimo tyto aktivity.

        Rodičů jsem se dotazovala, jak často kroužky jejich dítě navštěvuje. Ptala jsem se jich na to, jestli jejich dítě navazuje kamarádské vztahy i mimo tyto aktivity, zdali mu nějak napomáhají s navazováním vztahů, pokud ano, jak.         

        Od dítěte jsem chtěla vědět jména kamarádů. Zajímalo mě, jaké další kamarády dítě má, kromě těch z kroužků. Čeho si na kamarádech váží, co se jim na nich líbí a naopak nelíbí.

        Také mě zajímalo, v jaké společnosti se dítě pohybuje.

        Pro případovou studii rodiny jsem použila strukturovaný rozhovor, ale ponechávala jsem prostor i pro vyprávění a naslouchala jejich postřehům. Kladla jsem otázky nejdříve matce a potom všem vzdělávaným dětem.

        V úvodní části jsem se snažila získat obecná data o rodině. Dále jsem se dotazovala na prvotní setkání rodiny s domácím vzděláváním a co je k tomu vedlo. Zjišťovala jsem, jaké má rodina hodnoty. Zajímala jsem se o proces socializace dětí.

        Rozhovor jsem si nahrála na diktafon, abych se mohla více věnovat pozorování a dění kolem.

7.6. Výsledky a jejich rozbor

7.6.1. Dotazník

        Nepřímý kontakt s dětmi jsem navázala dotazem na jejich jméno a tím jsem zjistila i pohlaví dítěte, které ovšem nebylo pro můj výzkum nejdůležitější. Ze zkoumaného vzorku 17 dětí odpovídalo na můj dotazník 9 dívek a 8 chlapců. V jednom případě mi byl zaslán pouze dotazník od matky, která má v pěstounské péči a individuálně vzdělává 7 dětí, které jsem nemohla z důvodu jejich těžkého zdravotního, tělesného a mentálního postižení zařadit do zkoumaného vzorku dětí.

Document info
Document views302
Page views302
Page last viewedWed Jan 18 06:13:02 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments