X hits on this document

311 views

0 shares

0 downloads

0 comments

47 / 94

             5 let (1x)

             8 let matka handicapovaných dětí

             22 let (je to rodina, která před 22 lety přišla do USA a tam v té době s domácí výukou začala u svých tří dětí, které měly jazykové potíže v americké škole)

        Dítě: otázka č. 3 Víš kdo rozhodoval o tom, že se budeš učit doma?: dítě uvedlo: rozhodovali rodiče (11x)

dítě rozhodovalo spolu s rodiči (4x)

nevím (1x)

rozhodovalo samo (1x)

        Rodiče: otázka č. 4 Kdy jste se dozvěděli poprvé o domácí škole, co jste si o tom mysleli?: v jednom případě nebyla otázka pochopena a rodiče uvedli, že chtěli vědět více, běžně dostupné informace jsou nedostatečné.

V ostatních případech rodiče odpovídali:

že se poprvé o domácím vzdělávání dozvěděli v době, kdy  začínal v ČR experiment a to v roce 1998 (5x)

z časopisu v době experimentu (2x)

jedna rodina uvedla dobu, kdy jejich nejstarší dceři byly 3 roky, (už neuvádí současný věk dcery) v té době už doma učily své děti dvě rodiny známých

další rodina se poprvé o domácím vzdělávání dozvídá přibližně v roce 2002

jiná rodina odpověděla, že přibližně před sedmi lety

a poslední rodina uvedla, že když přišla před 22 lety do USA a dcera měla odklad, řekli jim, že do školy musí, ale může do domácí.

Všechny rodiny na to, co si o tom myslely, odpověděly, že je to výborná příležitost a dobrý nápad. Některé z rodin ještě dodávají tyto myšlenky: možnost vyloučit negativní prvky v oblasti školství, uchránit dítě před všemi nástrahami a špatnostmi, které ve škole jsou, řešit socializaci doma vzdělávaného dítěte, zjišťovat klady a zápory domácího vzdělávání.   

                      otázka č. 5. Které hlavní důvody ovlivnily Vaše rozhodnutí pro domácí školu?: nejčastěji zmiňovaným motivem byl(a):

individuální přístup (9x)

předávání hodnot a upevnění vlastní osobnosti dítěte (4x)

Document info
Document views311
Page views311
Page last viewedThu Jan 19 13:55:10 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments