X hits on this document

332 views

0 shares

0 downloads

0 comments

5 / 94

instituce jen obtížně nahrazovat. Dítě potřebuje pozornost a čas svých rodičů, jejich lásku, důvěru, porozumění a hlavně pochvalu. Žádná jiná generace dětí tyto hodnoty nepotřebovala tolik jako ta dnešní. Rodiče se v současnosti dětem věnují méně z finančních důvodů, budování kariéry. Atmosféra rodiny je poznamenána stresem a napětím. Děti často tráví čas u televize a počítače. Rodič, jako domácí vzdělavatel a vychovatel, si musí promyslet vlastní žebříček hodnot a většinu času věnovat dětem, kromě samotné výuky také čtením, rozhovory, procházkami, setkávání se s druhými lidmi, hraním a společným objevováním.  

        Podle Donna Reada můžeme hovořit o domácím vzdělávání tehdy, když „rodiče přijímají osobní odpovědnost za vývoj a vzdělání dítěte, které probíhá mimo prostředí tradiční školy.“ 3  

        Výhodou individuální výuky je v tomto procesu také efektivní využití času. Nedochází k časovým ztrátám, se kterými se setkáváme ve škole např. čekáním až ostatní spolužáci dokončí práci, kázeňským vyrušováním ostatních žáků, rozdáváním a vybíráním prací, vyřizováním administrativy učitelem. Domácí výuka má tedy obrovské výhody v tom, že rodiče mají o svém dítěti přehled. Vědí, jak a s kým děti tráví volný čas, a tím pádem hrozí menší riziko sociálně patologického chování. Susan Macaulay4  poukazuje na to, že láska rodiče k dítěti je ta nejlepší učitelská kvalifikace. Tato láska je základem důvěry a věrohodnosti, která nezačíná se začátkem školního roku a nekončí jeho závěrem.

3 Dobson, L.:The homeschooling book of answers. Prima publishing, 1998, str.107.

4 Macaulay, S.: For the Children’s Sake. New York: Crossway Books, 1987, s. 6.

Document info
Document views332
Page views332
Page last viewedSat Jan 21 17:55:13 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments