X hits on this document

261 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 94

           společenský tlak (2x)

           mají méně času na sebe  

           obtížnost nastavení pravidel individuálního vzdělávání

                      otázka č. 16 Budete pokračovat v domácím vzdělávání? Proč?: v jednom případě nebyli rodiče z časových důvodů rozhodnuti.

Kladně odpovědělo 11 rodičů a jako důvody uvedli:

vyhovuje jim to (4x)

děti se můžou více věnovat svým koníčkům (2x)

vidí výsledky, které by ve škole nebyly představitelné

je to skvělé

nejlepší forma vzdělávání

rodinnou pospolitost

dobře vychované dítě

individuální přístup k dítěti

efektivně využitý čas

spolupráce dítěte s vyučujícím

být s dětmi co nejdéle

spokojenost dítěte i rodičů

        Dítě: otázka č. 6 Chodíš do nějakých zájmových kroužků? Pokud ano, do jakých?:

        Rodiče: otázka č. 8 Chodí Vaše dítě do zájmových kroužků? Pokud ano, do jakých?: na tuto otázku odpověděli všichni respondenti kladně a všechny jejich odpovědi se shodují:

pohybové kroužky (28x) – taneční kroužek, cvičení v Sokole, florbal, plavání, balet, Skaut, krasobruslení, agility, judo, gymnastika, fotbal, jízda na koni

hra na hudební nástroj (16x) – klavír, příčná flétna, housle, kytara, klávesy, bubny

výtvarný kroužek (7x) – kreslení, malování, keramika

nedělní škola a náboženství (5x)

cizí jazyk (4x) – anglický jazyk

pěvecký kroužek (4x) –  sborový zpěv, sólový zpěv

dramatický kroužek (3x) – improvizace, kompozice, hraje v divadle

                       otázka č. 9 Jak často je navštěvuje?: tady rodiče odpovídali:

Document info
Document views261
Page views261
Page last viewedFri Dec 09 18:22:39 UTC 2016
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments