X hits on this document

285 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 94

        Dítě: otázka č. 10 Máš kamarády spíše z okolí domu (sousedství, sídliště…), z kroužků nebo z jiných míst (v jiném městě, u babičky…)? Kde?: na tuto otázku odpovědělo všech 16 dětí kladně a uvádí tato místa: z okolí domu (12x),

                                                                                   z jiného města (10x),

                                                                                   z církevního tábora (6x)

                                                                                   různá místa (5x)

                                                                                   z ciziny (3x)

                                                                                   příležitostné setkání s dětmi z DŠ  

                                                                                   na chalupě  

                                                                                   písemným stykem

        Rodiče: otázka č. 11  Navazuje Vaše dítě kamarádské vztahy? Pokud ano, kde?: na tuto otázku odpovědělo 11 rodičů kladně a uvedli shodné odpovědi s dětmi

                      otázka č. 12 Napomáháte nějakým způsobem Vašemu dítěti v navazování vztahů s ostatními dětmi? Pokud ano, jak?: na tuto otázku kladně odpovědělo 5 rodičů a jako důvody uváděli: pouze vytváří příležitosti k seznámení (3x)

                                                                      pomáhají radou (3x)

                                                                      podporují vzájemné návštěvy dětí (2x)

                                                                      dělají prostředníka v navazování vztahů

                                                                      zkontaktují dítě s kvalitními dětmi

Záporně odpovědělo 6 rodičů.

        Dítě: otázka č. 9 Jak se jmenují tví kamarádi?: z celkového počtu 16 děodpovědělo jedno dítě, že má 2 kamarády, jedno dítě 5 kamarádů, dvě děti uvedly 6 kamarádů, další dvě 10 kamarádů a poslední dvě 15 kamarádů, tři děti napsaly 7 kamarádů a další tři 4 kamarády.

        Nejvíce, tj. 15 kamarádů, uvedly dvě děti.

        Nejméně, tj. 2 kamarády, uvedlo jedno dítě.

V 15 případech děti uváděly křestní jména a v 1 případě dítě uvedlo pouze příjmení. Celkem děti uvedly 110 křestních jmen a 8 příjmení. Když bychom nepočítali příjmení, vychází průměr 6,9 kamarádů na 1 dítě.

Document info
Document views285
Page views285
Page last viewedFri Dec 16 08:15:08 UTC 2016
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments