X hits on this document

344 views

0 shares

0 downloads

0 comments

55 / 94

Ondřejovi bylo půl roku, netroufala si učit ji doma. Přesto to byla pro ni zajímavá věc. Koupila si knížku o domácím vzdělávání, kterou vydal pan Semín ze SPDŠ a snažila se získat co nejvíce informací o této alternativě vzdělávání. Alžběta je velmi chytrá a bystrá, takže ve škole neměla a nemá žádné větší potíže. První stupeň chodila na základní školu a potom přestoupila na gymnázium a v září bude ve studiu na gymnáziu pokračovat druhým rokem.

        Když začala chodit do školy její druhá dcera Kateřina, celou první třídu byla pořád nemocná a paní Šťastnou napadlo, že když je stejně pořád doma, dalo by se s tím něco dělat a rozhodla se učení doma vyzkoušet. Říkala si, že když je učitelka a učila cizí děti, tak proč to nezkusit u vlastního dítěte, které zná a ví, co potřebuje. A bylo rozhodnuto.

        V té době probíhal stále experiment domácího vzdělávání a rodiče museli zapsat své dítě do kmenové školy v Praze nebo Ostravě, kde tento experiment probíhal. Vybrali si Prahu kvůli lepší dostupnosti. Tam proběhl vstupní rozhovor s rodiči, dítětem a na podkladě dosaženého vzdělání vyučujícího rodiče a lékařského potvrzení škola přijala rodinu Šťastných do experimentu od druhé třídy. Kateřina byla doma vzdělávána druhou třídu sama a ve třetí třídě k ní přibrala paní Šťastná i třetí dceru Magdalénu, která byla v první třídě. Paní Šťastná si vzpomíná, že to bylo dost náročné, protože čtvrtý syn Ondřej byl předškolák a ona v druhém pololetí otěhotněla. Z těchto důvodů a také proto, že se zdravotní stav Kateřiny stabilizoval, nastoupila Kateřina čtvrtou třídu na základní škole, kde před tím absolvovala první třídu. Vracela se do známého kolektivu dětí a neměla žádné problémy se začleněním. Od září nastupuje na církevní gymnázium, takže bude znovu v novém kolektivu dětí. Ale od nich ze třídy tam přechází také pár dětí, tak to nebude úplně neznámý kolektiv. Ke všemu jsou na tom podobně všechny děti, které tam nastupují. Těší se tam a nemá s tím žádný problém. V posudku školy má napsáno, že je velmi tvůrčí osobnost, všestranně nadaná, společenská a v kolektivu dětí oblíbená.

        Dcera Magdaléna pokračovala v domácím vzdělávání i ve druhé třídě a přibyl k ní její bratr Ondřej, který byl v první třídě. Bylo to podle vyprávění rodičů velmi náročné období , protože paní Šťastné se v říjnu narodila dcera Veronika. Od té doby je v rodině Šťastných pět dětí. Magdaléna tento školní rok dochodila druhou třídu doma a od září nastupuje do školy, kam se moc těší. Je velmi společenská a nemá žádné problémy s navazováním vztahů. Maminka Magdaléně zajistila u budoucí paní třídní učitelky, že

Document info
Document views344
Page views344
Page last viewedSun Jan 22 17:19:01 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments