X hits on this document

322 views

0 shares

0 downloads

0 comments

56 / 94

dva poslední dny ve školním roce byla ve třídě, kam bude od začátku nového školního roku docházet. Magdaléně se ve třídě moc líbilo. Žáci ji vřele přivítali a hned si našla kamarády. Jedna holčička jí dokonce už poslala dopis.

        Syn Ondřej bude ve druhé třídě dál pokračovat v domácím vzdělávání a pokud to dovolí zdravotní stav a finance, bude ho paní Šťastná učit doma klidně až  do páté třídy, kdy po něm pak nastoupí do domácí školy nejmladší z dětí, dcera Veronika. Pokud by syn Ondřej projevil přání chodit do školy dříve než od šesté třídy, nebude mu v tom bránit. Rodiče rozhodují o škole doma za děti, protože jak uvádí, dítě v těchto letech ještě neví, co je pro něj dobré a také děti to nijak neřeší. Berou to jako samozřejmost, že jsou doma vzdělávány.

        Rodičům jde především o to, aby jejich děti dozrály doma v osobnosti, které budou samostatné a sebejisté, protože ani jedno z dětí nechodilo do mateřské školy. Také se jim snaží předat křesťanské hodnoty a upevnit rodinné vztahy jak mezi sourozenci, tak navzájem mezi všemi členy rodiny. Podle zkušeností ví, že vzájemná láska, úcta a důvěra jsou důležité při procesu výchovy a vzdělávání. Napomáhá tím i následně při procesu socializace dítěte do společnosti vůbec.

        Pohled rodičů na oblast socializace jejich dětí

        Tady mě zajímalo, jak rodiče řešili oblast socializace svých dětí?

        Manželé Šťastní se socializací dětí nemají nejmenší problém. Své děti přihlásili do zájmových kroužků, které nahrazovaly jak předměty z oblasti výchov (hudební, výtvarné a tělesné), tak řešily socializaci jejich dětí. Jsou toho názoru, že socializace v kolektivu ostatních dětí je pro správný vývoj jejich dětí přednostní a nenahraditelná.   Děti mají spoustu kamarádů, s kterými se pravidelně stýkají. Ondřej chodí na ministrantské schůzky, kde má hodně kamarádů a jezdí spolu na tábory. Kamarády mají nejen v kroužcích, ale i z okolí domu, u babiček v jiných městech a také mezi dospělými. Nedělá jim problém komunikovat s jakoukoliv sociální skupinou.

        Hodnocení individuálního vzdělávání rodiči      

        Ptala jsem se, jaké klady vidí rodiče v oblasti  individuálního vzdělávání?

        Největším kladem domácího vzdělávání rodiče považují individuální přístup ke každému z dětí. Každé dítě je jedinečná osobnost. Co vyhovuje jednomu z dětí, nemusí platit pro ty ostatní. Možnost přizpůsobit výuku potřebám konkrétního dítěte vede k větší efektivnosti práce.

Document info
Document views322
Page views322
Page last viewedFri Jan 20 18:16:37 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments