X hits on this document

216 views

0 shares

0 downloads

0 comments

57 / 94

         Dalším kladem je rodinná pospolitost a krásné sourozenecké vztahy. Rodiče říkají, že se snaží být s dětmi co nejdéle. Snaží se nenásilnou formou předat svým dětem křesťanské hodnoty. Výuku doma však nepojímají jako izolaci nebo ochranu před tím, s čím budou dříve nebo později konfrontovány. Spíše se snaží v dítěti, prostřednictvím domácího vzdělávání, posílit jeho sebejistotu a stabilitu názorů.

        Dále mě zajímalo,  v čem spatřují rodiče negativa domácího vzdělávání?

        Mezi negativa rodiče řadí finanční náročnost a občas fyzické i psychické přetížení vyučující matky. Také uvádějí, že děti nejsou tak „otřískané“ a nemají taková „ramena“ jako jiné děti a jsou z toho někdy rozčarovány.

        Ale přes to všechno rodiče uvádí, že  převažují klady nad zápory a domácí vzdělávání je dobrou alternativou vzdělávání pro jejich děti.

        Pohled dětí na domácí vzdělávání

        Dětí jsem se ptala na to, co se jim v domácí škole líbí a proč?

        Alžběta: nejstarší dcera nemá osobní zkušenost s domácím vzděláváním, ale vidí maminku učit své sourozence. Podle toho soudí, že mají výhodu v tom, že jí řeknou, co jim nejde a ona jim to znovu vysvětlí bez zbytečných poznámek. Ve škole je to jinak. Tam nemá odvahu něco říct. Říká to doma raději mamince a ta jí vše vysvětlí a nebo zajistí domácí doučování.

        Kateřina: druhá nejstarší dcera má osobní zkušenost jak se školou, tak s domácím vzděláváním. Říká, že doma to bylo lepší, protože jí maminka všechno vysvětlila a ona tomu hned rozuměla, ale ve škole v angličtině jí to paní učitelka tak dobře nevysvětlí. Doma měla sourozence, byla víc s rodiči a měla víc času na hraní.

        Magdaléna: ta je od první třídy vyučována doma. Doma se jí líbilo, že byla s bratrem a sestrou a byla s nimi zábava. Líbilo se jí, že se s ní učila maminka a nemusela psát písemky. Doma psala jenom diktáty a počítala příklady, ale ne na známky. Půjde do třetí třídy na základní školu a moc se těší, protože už se tam byla podívat a moc se jí tam líbilo. Jedna holčička už jí poslala dopis.

        Ondřej: školu doma uvítal hlavně proto, že nemusí chodit takovou dálku do školy. Líbí se mu hlavně to, že se s ním učí maminka.

Document info
Document views216
Page views216
Page last viewedSun Dec 04 09:03:21 UTC 2016
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments