X hits on this document

292 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 94

                           předávání hodnot a upevnění vlastní osobnosti (4x)

                           obrovská ztráta času ve škole a více času v rodině (3x)

                           ochrana před patologickými jevy - šikana, drogy a jiné zlo (2x)

        Motivy můžeme rozdělit na: pedagogické, ideologické a praktické   

Hypotéza č. 2

        Předpokládám, že respondenti budou na otázku, zda navštěvují zájmové kroužky, odpovídat ve všech případech kladně a nejvíce budou uvádět hru na některý hudební nástroj a nějakou pohybovou aktivitu.

        Druhá hypotéza se potvrdila z části. Z dotazníkového šetření i z případové studie vyplývá, že všichni respondenti odpovídali kladně, ale na první příčce jsou pohybové aktivity (28x), na druhé je hra na hudební nástroj (16x) a na třetí se umístil výtvarný kroužek (7x). Další jsou náboženství a nedělní škola (4x), cizí jazyk (4x) a na posledním místě děti uvádí dramatický kroužek (3x).

Hypotéza č. 3

        Domnívám se, že v navazování vztahů  nebudou mít tyto děti větší problémy.

        Tato hypotéza byla potvrzena. Z dotazníkového šetření i případové studie vyplývá, že děti v oblasti socializace nemají nejmenší problém. Mají hodně kamarádů a pohybují se často ve společnosti dětí i dospělých.

        Shrnutí výsledků

        Ve výzkumné části jsem se zabývala motivací rodičů a socializací dětí zapojených v procesu domácího vzdělávání.

        Svým šetřením jsem zjistila, že nejvíce byl zmiňován pedagogický motiv (individuální přístup, flexibilita výuky, obrovská ztráta času ve škole, odtrženost vědomostí od praxe). Rodiče s touto motivací nezpochybňují obsah, ale formu výuky ve školách – způsob, kterým je učivo předáváno. Na druhém místě to byl ideologický motiv (náboženské přesvědčení nebo životní filozofie), které se rodiče snaží předat svým dětem v podobě určitých hodnot. Třetím zmiňovaným je praktický motiv (nemoc

Document info
Document views292
Page views292
Page last viewedTue Jan 17 02:07:23 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments