X hits on this document

331 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 94

dítěte a z toho plynoucí specifické potřeby, vzdálenost školy od domova, rodinná situace). Všechny tyto motivy se mohou v jednotlivých případech navzájem prolínat.

        Obavy, že děti v procesu individuálního vzdělávání trpí společenskou izolací, se v mém výzkumu nepotvrdily. Děti ze zkoumaných rodin navštěvují celou řadu kroužků, hlavně v oblasti výchov. Prokázalo se, že děti mají hodně kamarádů a nemají problém navazovat kontakty se všemi věkovými kategoriemi lidí.

Závěr

        V teoretické části jsem se pokusila objasnit pojem individuální vzdělávání – škola doma, nastínila jsem domácí vzdělávání v dějinách pedagogiky, poukázala na domácí vzdělávání v jiných státech a seznámila s počátky a průběhem individuálního vzdělávání včetně legislativy v České republice. Vzhledem k tomu, že u nás je tato forma vzdělávání teprve v počátcích, máme daleko méně dostupných informací a literatury na toto téma, než mají v USA nebo Evropě. Informace o domácím vzdělávání jsem čerpala převážně ze zahraniční literatury, z článků a postřehů uváděných v odborných časopisech a z internetových stránek. Snažila jsem se podat ucelený pohled na tuto alternativu vzdělávání.

        V této práci se zabývám otázkami socializace dítěte a motivací rodičů pro individuální vzdělávání, které považuji za nejdůležitější.

        Pro svůj výzkum jsem zvolila dotazníkovou metodu, jejíž studie měla z hlediska některých faktorů postihnout určitou část doma vzdělávaných rodin. Vzhledem k tomu, že osobní údaje o rodinách ředitelé škol nemohli sdělit, obrátila jsem se na rodiče prostřednictvím ADV, která těmto rodičům dotazníky odeslala včetně průvodního

Document info
Document views331
Page views331
Page last viewedSat Jan 21 17:24:44 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments