X hits on this document

305 views

0 shares

0 downloads

0 comments

62 / 94

         Empirická část práce je věnována výzkumu. Kvantitativním výzkumem prováděným metodou dotazníkového šetření, která objasňuje motivaci rodičů pro individuální vzdělávání, zjišťuje sociální vztahy dětí vzdělávaných doma a hodnotovou orientaci doma vzdělávaných rodin; byly získány dva různé pohledy odpovědí ze strany rodičů a dítěte na obsahově stejné otázky. V kvalitativní části výzkumu je popsána kazuistika – případová studie rodiny praktikující jednu z alternativ vzdělávání a tou je domácí škola.

Summary

        Bachelory work "School at home"  discuss  about individual education in a Czech republic. Individual education - school at home is lawful alternative of education in our country at the 1-st. stage of prime school  from 1-st. January  2005. This form of education is possible on the all of prime schools. 360 of childrens were educated at home by the whole Czech republic untill   30-th Juni 2007.                                                                                                      

        Theoretical part of bachelory work is separated to the six chapters. First of them  encloses term of individual education. Historical course of individual education in a pedagogy history is described in a second chapter. Third chapter is dedicated to individual education in a world. Situation of home education in USA and in a chosed European countries is analysed. Fourth chapter engage in a start and formation of individual education in a Czech republic. It describes reformation of education system after 1989, realization and legislation of individual education. Fifth chapter brings

Document info
Document views305
Page views305
Page last viewedWed Jan 18 20:25:01 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments