X hits on this document

356 views

0 shares

0 downloads

0 comments

64 / 94

Jůva, V. sen. & jun. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 1997, 76 s. ISBN           80-85931-43-5.

Kraus, B., Poláčková V., et al. Člověk-prostředí-výchova. Brno: Paido, 2001, 199 s. ISBN80-7315-004-2.

Macaulay, S.: For the Children’s Sake. New York: Crossway Books, 1987.

Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Praha: Vodnář, 1995, 397 s. ISBN 80-85255-74-X.

Řezáč, J.: Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998, 268 s. ISBN 80-85931-48-6.

Thomas, A.: Education children at home. London : Cassel, 1999.

Vágnerová, M.: Vývojová psychologie I.: dětství, dospívání. Praha: Karolinum, 2005, 467 s. ISBN 80-246-0956-8.

Časopisy

Knowles, J.G.: The kontext of home schooling in United States. Education an Urban Society, vol. 21, no. 1, 1998.

Lyman, I.: What´s behind the growht in homeschooling? USA-Today-(Periodical) vol.127, no. 2640, 1998.

Moore, R.S.: Research and common sence: therapies for our homes and schools. Teachers College Rekord, vol. 84, no. 2, 1982.

Jiné

Dokument MŠMT č.j. 14 821/2007-22 Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání. Komentář k § 41 nového školského zákona č. 541/2004.

Document info
Document views356
Page views356
Page last viewedMon Jan 23 13:30:02 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments