X hits on this document

298 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 94

Follerová, J.: Individuální vzdělávání- Diplomová práce. Liberec: 2006.

Harrison & Harrison v. Stevenson – 1982 QB (DC) 729/81 - Soud Královského soudu ve Worcesteru.

Kolář, P.: Systém domácího vzdělávání v USA a ve vybraných zemích Evropy. Praha : Parlamentní institut, 2000.

Mertin, V.: Psychologické posouzení některých výsledků vzdělávání u 9 dětí zúčastněných v domácím vzděláván. Praha: Katedra psychologie FF UK, 7. – 18. května a 21. května 1999.

Internetové zdroje

http://www.domaciskola.cz/druhystupen/9587_07

http://www.domaciskola.cz/zaklinf/programove_prohlaseni_html

http://www.education-otherwise.org/

http://www.foller.cz/individualni-vzdelavani.htm

http://www.msmt.cz/vzdelavani/informace-a-doporuceni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-individualnimu-vzdelavani

Přílohy

Příloha 1

Individuální vzdělávání na 2. stupni základní školy. Vyhlášení pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Příloha 2

Zákon č. 561/2004 Sb. Komentář k jednotlivým ustanovením § 41  školského zákona

Příloha 3

Document info
Document views298
Page views298
Page last viewedTue Jan 17 15:10:50 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments