X hits on this document

307 views

0 shares

0 downloads

0 comments

67 / 94

V Praze dne 23. května 2007

čj. 9 587/2007-22

A.  Výchozí situace a odůvodnění pokusného ověřování

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, umožňuje v současné době individuální vzdělávání pouze na 1. stupni základní školy. Asociace pro domácí vzdělávání (dále jen „asociace“) dala Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) podnět k povolení pokusného ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy (dále jen „pokusné ověřování“). Ve školním roce 2006/2007 se individuálně vzdělává v celé republice celkem 360 žáků, z toho v pátém ročníku 57 žáků, v šestém ročníku (školy s povolenou desetiletou povinnou školní docházkou) 9 žáků. Ministerstvo vyhlašuje pokusné ověřování na základě § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

B.  Obsah a cíl pokusného ověřování

1.Obsahem pokusného ověřování je plnění povinné školní docházky na 2. stupni základní školy individuálním vzděláváním bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy.

2.Základní cíle pokusného ověřování jsou:

2.1Ověřit organizaci individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy ve vybraných školách.

2.2Ověřit metody hodnocení výsledků vzdělávání žáků v individuálním vzdělávání na 2. stupni základní školy.

2.3Získat vyhodnotitelná data o průběhu individuálního vzdělávání v rodinách.

2.4.Připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom, zda začlenit individuální vzdělávání na 2. stupni základní školy do systému vzdělávání ČR a připravit podklady pro případnou právní úpravu individuálního vzdělávání v této věkové skupině.

C.  Popis ověřování

Document info
Document views307
Page views307
Page last viewedThu Jan 19 05:05:49 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments