X hits on this document

342 views

0 shares

0 downloads

0 comments

69 / 94

4.6vztahy mezi žáky v běžné výuce a žáky zařazené v individuálním vzdělávání, pokud zařazení do běžné výuky škola umožní;

4.7zda zákonný zástupce (vzdělavatel) potřebuje pomoc školy a jakou;

4.8zda vzdělávací výsledky žáků odpovídají očekávaným výstupům školního vzdělávacího programu v jednotlivých ročnících školy;

4.9zda je individuální vzdělávání na 2. stupni ZŠ vhodnou formou vzdělávání a má být začleněno do vzdělávacího systému ČR.

5.Současně se bude zjišťovat a popisovat, jaké jsou používány výukové texty a jaké jsou výstupy žáků v individuálním vzdělávání.

6.Na všech vybraných školách se v průběhu každého školního roku, po které bude pokusné ověřování trvat, uskuteční nejméně 2 návštěvy pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického. Z každé návštěvy na škole bude vypracována podrobná zpráva. Shromažďovat se budou kromě zpráv z ověřování také všechny metodické, informační i jiné materiály, které budou využity pro další výzkumné účely.

7.Pokusné ověřování bude řídit řídící tým tvořený zástupci ministerstva, Výzkumného ústavu pedagogického, České školní inspekce, Institutu pedagogicko-psychologického poradenství a škol zařazených do pokusného ověřování. Členy řídícího týmu jmenuje na základě návrhu jednotlivých subjektů náměstek ministryně.

8.Výsledky pokusného ověřování za každý školní rok budou shrnuty v průběžné roční zprávě. Celkové výsledky a náměty pro případné legislativní úpravy budou shrnuty v závěrečné zprávě, která bude doplněna o přehled získaných materiálů. Všechny materiály získané během ověřování budou uloženy ve Výzkumném ústavu pedagogickém a na ministerstvu.

D.  Školy zařazené do pokusného ověřování a jejich charakteristika

1.Pokusné ověřování se od 1. září 2007 povoluje pouze na níže vyjmenovaných základních školách.

2.Základní škola Vrané nad Vltavou

Document info
Document views342
Page views342
Page last viewedSun Jan 22 14:39:29 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments