X hits on this document

320 views

0 shares

0 downloads

0 comments

7 / 94

speciálních ústavech, kde si osvojovali fyzickou a psychickou zdatnost.

        V oblasti výchovy je z tohoto období známý řecký teoretik PLATÓN (asi 427-347 př. n. l.). Prosazuje názor, že nejdůležitější je výchova mravní, zaměřená na konání dobra. Podle něj se mají děti učit formou hry a zábavy.

        Ve starém Římě v 8. stol. př. n. l. byly děti vedeny k ovládání zbraně a práci v zemědělství. První školou pro děti je domov. Osvojovaly si základy čtení, psaní, počítání a učily se zpívat náboženské písně. S těmito dovednostmi jim obvykle pomáhala matka. Otec se staral o zajištění rodiny a dětem se věnoval pouze při zdokonalování jejich  tělesné zdatnosti.

2.2. Individuální vzdělávání ve středověku

        Ve středověku byla společnost rozdělena na čtyři sociální skupiny :

šlechta, duchovenstvo, měšťané a poddaní.

        Mezi způsobem výchovy a vzdělávání bohatých občanů, duchovenstva a poddaného obyvatelstva byl velký rozdíl. Výchova a vzdělávání byla ovlivněna křesťanstvím.

        Šlechtická výchova se uskutečňovala na hradech. Od 7 do 14 let byl hoch pážetem, od 14 do 21 zbrojnošem a v 21 letech byl pasován na rytíře. Obsah této výchovy tvořilo sedmero rytířských ctností (jízda na koni, plavání, vrh kopím, šerm, hra v dámu a skládání a zpěv veršů). Tato výchova – převážně tělesná a branná – měla připravit feudála pro jeho sociální funkce.5

2.3. Individuální vzdělávání v období renesance

        K obrovskému rozvoji kultury a hospodářství dochází ve 14. – 16. století v jihozápadní Evropě. Vznikají první manufaktury a uskutečňují se první objevné zámořské plavby. Období renesance je spojeno s návratem k antice a ke starému umění, které se zaměřuje na studium a pozorování přírody. Rozvíjejí se vědy, literatura a

5 Jůva, V. sen. & jun. Stručné dějiny pedagogiky. Brno : Paido, 1997, 76 s. ISBN 80-85931-43-5, s.12

Document info
Document views320
Page views320
Page last viewedFri Jan 20 12:14:33 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments