X hits on this document

372 views

0 shares

0 downloads

0 comments

71 / 94

IZO 600 145 115 ředitel školy: Mgr. Jiří Bakončík tel. 596 750 070 email: zs.serikova@zsserikova.ostrava.indos.cz web: www.zsserikova.ostrava.indos.cz

4.2Charakteristika školy:

ZŠ je fakultní školou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s kapacitou 600 žáků, ve školním roce 2006/2007 má přijato 380 žáků celkem v 18 třídách. Spádovou oblastí školy je celý obvod Ostrava–Jih. Ve školním roce 2007/2008 bude škola vzdělávat v 1. a 6. ročníku podle ŠVP, ve 2. – 5. ročníku podle vzdělávacího programu Obecná škola a v 7. – 9. ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola. Škola má zkušenosti s individuálním vzděláváním na 1. stupni ZŠ již od roku 1999 (1.9.1999 – 30.6.2005).

5.Základní škola Praha 7, Letohradská 1

5.1Adresa a kontakty: Letohradská 1/370, 170 00 Praha 7 IZO 062 931 008 IČ 62 931 008 ředitel školy: Mgr. Ivo Mlejnecký tel.: 233 370 782, 233 375 816, 603 411 095 email: letohradska@volny.cz web: www.letohradska.cz

5.2Charakteristika školy:

Kapacita školy: 420 žáků, současný počet 257 žáků, 9 běžných tříd, z toho 3 třídy s rozšířenou výukou ICT, a 6 specializovaných tříd pro žáky s SPU. V 6. ročníku budou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu zpracovaného podle RVP ZV. V ostatních ročnících podle vzdělávacího programu Národní škola. Škola má zkušenosti s individuálním vzděláváním žáků od školního roku 2001/2002. Je zapojena do projektu Zdravá škola a Ekogramotnost pro udržitelný rozvoj v Praze, na léta 2006 – 2009 byla Klubem ekologické výchovy jmenována Školou udržitelného rozvoje.

Document info
Document views372
Page views372
Page last viewedTue Jan 24 22:28:57 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments