X hits on this document

325 views

0 shares

0 downloads

0 comments

72 / 94

6.Jedličkův ústav a Základní škola a Střední škola

6.1Adresa a kontakty: V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2 IZO ZŠ 110 032 691 ředitel JÚŠ: PhDr. Jan Pičman ředitel škol JÚŠ: Mgr. Antonín Herrmann tel.: 261 225 261 email: jus@jus.cz; a.herrmann@jus.cz web: www.jus.cz

6.2Charakteristika školy:

Kapacita základní školy 95 žáků, škola vzdělává žáky s tělesným, příp. kombinovaným postižením. Vzdělávací program: Obecná škola a Zvláštní škola, od 1.9.2007 vlastní ŠVP. JÚŠ se účastní několika projektů, je příjemcem podpory z ESF v projektu Otevřeme dveře. Učitelé se účastní pilotního projektu Výzkumného ústavu pedagogického (příprava ŠVP).

E.  Podmínky pokusného ověřování

1.Termín zahájení a ukončení pokusného ověřování

1.1Pokusné ověřování bude zahájeno 1. září 2007. Ukončeno bude nejpozději 30. června 2011, závěrečné zprávy zpracují školy nejpozději do dvou měsíců po ukončení pokusného ověřování.

2.Zařazení žáka do pokusného ověřování

2.1Do pokusného ověřování může být od termínu zahájení pokusného ověřování zařazen žák 6. až 9. ročníku základní školy.

2.2O zařazení žáka do pokusného ověřování rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka. Ředitel školy nerozhoduje ve správním řízení podle § 165 odst. 2 písm. l) zákona č. 561/2004 Sb.

2.3Žádost zákonného zástupce žáka obsahuje:

2.3.1jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka;

2.3.2uvedení ročníku (ročníků), kdy má být žák individuálně vzděláván;

Document info
Document views325
Page views325
Page last viewedSat Jan 21 00:29:52 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments