X hits on this document

309 views

0 shares

0 downloads

0 comments

75 / 94

4.5Ředitel školy stanoví způsob a formu zkoušek a je zodpovědný za jejich průběh.

4.6Při zkouškách je přítomen zákonný zástupce žáka, může být přítomna i osoba vzdělávající žáka (pokud vzdělávající osobou není zákonný zástupce žáka), zástupce Výzkumného ústavu pedagogického, ministerstva, České školní inspekce a školského poradenského zařízení.

4.7Způsob hodnocení stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem žáka, v souladu s podmínkami hodnocení žáků dané školy a s § 14 a § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.

4.8Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitele školy o přezkoušení žáka; byl-li zkoušejícím žáka ředitel školy, krajský úřad. Pokud ředitel školy nebo krajský úřad žádosti vyhoví, nařídí komisionální přezkoušení žáka.

4.9Pokud ředitel školy, popřípadě krajský úřad žádosti zákonného zástupce vyhoví, bude komisionální přezkoušení probíhat podle § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb. (poznámka pod čarou č. 15 je pouze orientační).

4.10Na vysvědčení v rubrice Vzdělávání se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu: se uvede věta: „Pokusné ověřování individuálního vzdělávání na 2. stupni základní školy podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., čj. 9587/2007-22.“

5.Další podmínky pokusného ověřování pro základní školu

5.1Ředitel školy je zodpovědný za průběh a plnění podmínek tohoto pokusného ověřování.

5.2Ředitel školy je zodpovědný za hodnocení výsledků individuálního vzdělávání žáků.

5.3Vždy do 15. září příslušného školního roku předá ředitel školy ministerstvu seznam žáků v každém ročníku, kteří mají k tomuto dni povoleno pokusné ověřování. Změny oznamuje ministerstvu průběžně.

Document info
Document views309
Page views309
Page last viewedThu Jan 19 10:18:48 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments