X hits on this document

347 views

0 shares

0 downloads

0 comments

78 / 94

obsahů podle vzdělávacího programu školy), o nejvyšším dosaženém vzdělávání osob vzdělávajících žáka, eviduje a uchovává práce žáka, z nichž je možné usuzovat na dosaženou úroveň osvojení vzdělávacího obsahu a dovedností žákem (osobní portfolio žáka).

6.6Zákonný zástupce předkládá škole záznamy podle odst. 6.5., osobní portfolio žáka a další podklady pro vypracování zprávy o pokusném ověřování.

6.7Zákonný zástupce, žák, případně vzdělavatel žáka se zúčastňují pololetního hodnocení ve škole.

6.8Zákonný zástupce, žák, případně vzdělavatel žáka se zúčastňují konzultací ve škole podle harmonogramu zpracovaném ředitelem školy. Harmonogram je součástí dohody uzavřené podle bodu 2.5 části E Podmínek pokusného ověřování.

6.9Zákonný zástupce, případně vzdělavatel žáka vytváří podmínky při vyhodnocování výsledků pokusného ověřování a spolupracují přitom s ministerstvem a Výzkumným ústavem pedagogickým.

7.Další podmínky pro ministerstvo, Výzkumný ústav pedagogický a Českou školní inspekci

7.1Věcně příslušným odborem pro řízení a vyhodnocení pokusného ověřování je odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání.

7.2Ministerstvo si na základě průběžných výsledků pokusného ověřování vyhrazuje právo upravit podmínky pokusného ověřování nebo pokusné ověřování ukončit. Úpravy budou předem projednány se školami a s asociací.

7.3Výzkumný ústav pedagogický podle svých sledování a podle souhrnných zpráv škol za daný školní rok zpracuje do konce listopadu příslušného kalendářního roku zprávu o pokusném ověřování za předchozí školní rok.

7.4Souhrnnou zprávu (průběžné zprávy) o pokusném ověřování za daný školní rok zašle Výzkumný ústav pedagogický ministerstvu, školám zařazeným do pokusného ověřování, asociaci a České školní inspekci. Zpráva je pak do

Document info
Document views347
Page views347
Page last viewedSun Jan 22 21:06:46 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments