X hits on this document

329 views

0 shares

0 downloads

0 comments

80 / 94

Příloha 2

Zákon č. 561/2004 Sb. Komentář k jednotlivým ustanovením § 41 školského zákona33

Ministerstvo školství,

mládeže a tělovýchovy

Čj. 14821/2007-22V Praze dne 19. června 2007

Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání

33 WWW: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Dokument MŠMT č.j. 14 821/2007-22 ) [online]. c2007, revize z 2.7.2007 [cit 30.7.2007]

Dostupný z WWW: << http://www.msmt.cz/vzdelavani/informace-a-doporuceni-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-individualnimu-vzdelavani >> Informace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k individuálnímu vzdělávání

Document info
Document views329
Page views329
Page last viewedSat Jan 21 06:33:36 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments