X hits on this document

335 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 94

        Dalším anglickým pedagogem byl lord – strážce pečeti Jakuba I. FRANCIS BACON (1561-1626). Přizpůsoboval výuku individualitě žáků. Zavedl ve výuce podněty k podpoře vlastní iniciativy dětí, které vychází z jejich samostatného myšlení,. postup přechodu od známého k neznámému. Propagoval tzv. pedagogický realismus.

2.4. Individuální vzdělávání v období 17. a 18. století

        Toto období se vyznačuje počátkem rozvoje zásadních hospodářských, politických a náboženských přeměn v Evropě a přechodem od feudalismu ke kapitalismu.

        Významným českým myslitelem a spisovatelem, který vzdělával své děti doma, zejména dceru Anežku, byl TOMÁŠ ŠTÍTNÝ ZE ŠTÍTNÉHO (asi 1333-1402).

        28. března 1592  se na Moravě narodil nejvýznamnější český pedagog              JAN ÁMOS KOMENSKÝ (1592-1670). Byl posledním biskupem jednoty bratrské, teologem a zakladatelem novodobé pedagogiky. Propagoval všeobecné vzdělání pro všechny děti. K nejznámějším patří díla Velká didaktika, kde se zabývá obsahy, cíli, principy a metodami výchovy. Dalším dílem je Informatorium školy mateřské, které poskytuje návod pro matky, jak připravit dítě pro školní docházku a jak rozvíjet schopnosti a dovednosti nejmenších dětí v rodině. Vyzdvihl tak nutnost systematické předškolní výchovy v rodině např. význam pohybu, hry, rozvoj smyslů a vnímání dítěte. Napsal učebnici latiny a dalších cizích jazyků Brána jazyků otevřená, spis Nejnovější metoda jazyků, soubor didaktických her Škola na jevišti a obrázkovou učebnici Svět v obrazech. Prosazoval také myšlenku celoživotního vzdělávání, kterou popsal ve 4. díle Všeobecné porady o nápravě věcí lidských ve Vševýchově – Pampaedii.  Pozornost věnoval třem základním oblastem výchovy – ve vědách a uměních, mravní výchově a výchově náboženské.

        Jeho obecný výchovný cíl měl tři stupně:

poznat sebe a svět

ovládnout sebe

povznést se k Bohu

Document info
Document views335
Page views335
Page last viewedSat Jan 21 18:42:25 UTC 2017
Pages94
Paragraphs1159
Words23888

Comments